Svátek má Adolf
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Osobností neziskového sektoru 2017 se stala Tereza Kvapil Pokorná, zakladatelka Centra Amelie Olomouc. Blahopřejeme!

tkpAsociace NNO vyhlásila dne 7. 12. 2017 finalisty a vítěze 2. ročníku ankety „Osobnost NS“ pro tento rok. Vítězkou se stala koordinátorka dobrovolníků a sociální pracovnice Centra Amelie Olomouc Tereza Kvapil Pokorná. Její Centrum Amelie Olomouc, které zřídila před dvěma lety, poskytuje bezplatně služby pacientům s rakovinou a jejich blízkým. Snaží se také zvýšit povědomí o potřebě psychosociální pomoci nemocným a jejich rodinám. Účinně propaguje zejména dobrovolnictví. „Není možné celý život jen brát a nic nevracet. Hledání rovnováhy mezi těmito dvěma elementy je největším úkolem naší společnosti,“ řekla oceněná. Uvedla také, že pomáhat druhým považuje za přirozenou součást svého života.

Druhým v pořadí byl někdejší řediteli humanitární organizace ADRA Jan Bárta, kde začal pracovat jako dobrovolník již v polovině 90. let. Od roku 2004 do roku 2013 byl ředitelem této organizace, která poskytuje pomoc v zahraničí a podporuje rozvoj dobrovolnictví. V ČR významně pomohli třeba obětem povodní. V současné době 2 roky řídí organizaci Letní dům.

Na třetím místě byl oceněn osmaosmdesátiletý Milan Pernica, který se od roku 1946 stále aktivně věnuje značení turistických tras v Česku. V 60. letech vytvořil evidenční systém tras na jihu Moravy, který se pak stal základem počítačové evidence. Podílel se i na přípravě učebnice o značení turistických cest.

Slavnost zahájila předsedkyně Asociace NNO v ČR M. Berdychová, která mj. poukázala na to, že se neziskový sektor stal v poslední době terčem kritiky některých politiků, médií i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Je zpochybňován jejich přínos, volá se po omezení jejich finančních zdrojů. Zdůraznila, že neziskové organizace nejsou „pijavicemi“ na státním rozpočtu, ale že stát se bez tohoto sektoru neobejde. Bez neziskových organizací by se v Česku zhroutily služby pro seniory, nemocné, zdravotně postižené, ohrožené děti a další potřebné. Právě dnešní slavnost ukazuje, kolik nezištných a obětavých lidí v neziskovém sektoru působí a jak je jejich práce v nejrůznějších oborech nenahraditelná.

V úvodu také promluvil profesor Jan Sokol, který připomněl, jak se v historii měnilo chápání pojmu „neziskový“. Za socialismu bylo něco jako zisk chápáno velmi negativně, po převratu sice došlo k vytvoření občanské společnosti, ale naopak se stalo podezřelým vše, co zisk nevytváří. Uvedl, že existují i mnohem důležitější lidské hodnoty než ekonomický zisk, je to např. lidská sounáležitost, vzájemná pomoc a svoboda lidí dělat to, co považují za potřebné. Veřejné blaho garantují stát a samosprávy, jsou tedy ze své podstaty největšími neziskovými organizacemi. Veřejná správa by proto měla vnímat neziskový sektor, jako svého přirozeného spojence a partnera, nikoliv naopak.

Všichni ocenění získali skleněnou plastiku ve tvaru srdce od světoznámé výtvarnice Gordany Turuk, která ceny speciálně pro tuto anketu vyrábí a také daruje.

Hlavní ceny předala poslankyně Helena Langšádlová, která závěrem poděkovala všem lidem – přítomným i nepřítomným, kteří nejsou lhostejní k potřebám druhých a kteří v malých obcích i ve velkých městech svou nezištností a pracovitostí přinášejí pomoc i radost těm nejzranitelnějším. Vytvářejí tak tolik potřebnou občanskou společnost a šíří vzájemnou důvěru a pozitivní náladu. Vyjádřila naději, že právě takoví lidé pomohou překonat současnou společenskou atmosféru konfrontace, zdánlivě nepřekonatelných rozporů a projevů nenávisti.

[Tisková zpráva Asociace NNO, Praha, dne 8. 12. 2017]