Svátek má Radek
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Světlo ve tmě. Vánoční koncert Oblastní odbočky SONS Olomouc se koná 28. prosince v kapucínském kostele Zvěstování Páně

Musica pro Sancta CeciliaVánoční koncert Oblastní odbočky SONS Olomouc Světlo ve tmě se koná v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci ve čtvrtek 28. prosince 2017 od 18 hodin. Vystoupí vokálně – instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia. Soubor se zaměřuje na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka, vystupuje převážně v menších kostelech a komorních sálech, kde stará hudba nachází nejvhodnější duchovní dimenzi. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase. Většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí. Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené.

Soubor je složen převážně z absolventů této školy. Název souboru byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie. Obdiv k hudebnímu a literárnímu dílu člena jindřichohradecké komunity řádu Tovaryšstva Ježíšova Adama Václava Michny z Otradovic (1600 - 1676) se postupně stal jedním ze stavebních pilířů repertoáru souboru. Vstupenky je možnou zakoupit přímo na místě koncertu nebo po domluvě v kanceláři odbočky (585 427 750). Členové odbočky, ZTP a ZTP/P 50 Kč, ostatní 100 Kč.

Program koncertu a další informace ZDE.

Pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka Olomouc všem přejí krásné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok.