Svátek má Drahoslava
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pro organizace, pracující s dětmi a mladými lidmi, se otevírá nová možnost pro získání finančních prostředků

Ceska rada deti a mladezePro organizace, pracující s dětmi a mladými lidmi, se v současné době se otevírá nová možnost pro získání finančních prostředků na vaši činnost. Jedná se převážně o prostředky z rozpočtu EU, resp. Evropského sociálního fondu a to z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro NNO je lákavé především to, že se jedná o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím. MŠMT, které řídí celý operační program, si je vědomo, že čerpání prostředků z ESF bývá velmi administrativně náročné, a proto připravilo tuto zjednodušenou možnost. V tuto chvíli probíhá průzkum zájmu o šablony ze strany NNO.

Celé to funguje tak, že MŠMT nejdříve identifikuje potřeby v terénu, pak se snaží popsat aktivity, které by vedly k uspokojení potřeb co největšího počtu žadatelů a zároveň by byly v souladu s cíli operačního programu. Následně vytvoří „šablony“ a nabídne je NNO k využití. Výhoda zjednodušeného vykazování výdajů je mj. ta, že příjemce nedokládá seznam skutečných nákladů, ale pouze důkazy o tom, že aktivita proběhla. Prostředky, které organizace přijme, může zčásti použít na realizaci a administraci jednotlivých aktivit, zbytek může vyplatit, například na DPP přímým realizátorům (vedoucím apod.).

Takováto podpora již proběhla ve školách. Začátkem příštího roku budou vyhlášeny šablony, které budou určeny mj. pro zájmové vzdělávání, tedy hlavně pro domy dětí a mládeže. Více o projektu a jeho možnostech se dozvíte ZDE.