Svátek má Ljuba
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Komentovaná vycházka po litovelském hřbitově je letos spojena s informacemi o místních pohřebních spolcích a službách

LITOVELSKÝ HŘBITOV VYCHÁZKAMuzejní společnost Litovelska, z. s. ve spolupráci s Letopiseckou komisí Městského úřadu Litovel pořádá komentovanou vycházku Litovelský hřbitov (místní pohřební spolky a služby), kterou povede Marie Hrubá. Zájemci se sejdou v sobotu 14. října 2017 ve 14 hodin u vstupní brány litovelského hřbitova. Tam i zpět se můžete dopravit autobusem, který pravidelně v sobotu jezdí na hřbitov ze zálivu naproti autobusovému stanovišti v 13.53 hodin se zastávkami Litovel Palackého a Chořelice. Po skončení akce (cca v 15.30 hodin) je zajištěna i zpáteční doprava. Vzpomínky a připomínky pamětníků vítány. Srdečně zvou členové Muzejní společnosti Litovelska.