Svátek má Drahoslava
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 20. ročníku sbírky

pomozte detem trojlogo ctverecPomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 20. ročníku sbírky. Projekt POMOZTE DĚTEM je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998. V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje POMOZTE DĚTEM nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na zvyšování kvality života dětí, yytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a na podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Podrobnosti  veřejného výběrového řízení 20. ročníku sbírky níže:

OBLAST PODPORY: ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Datum vyhlášení: 1. 9. 2017

Působnost: Česká republika

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

Čerpání nadačního příspěvku: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Podpora pro organizaci na roční projekt: max 350 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 29. 9. 2017 do 16 hod, elektronicky na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  v tištěné podobě do sídla NROS.

Semináře pro žadatele: 13. 9. 2017 od 9:30 a 13:30 hod v Praze v sídle NROS, Na Václavce 9, Praha 5, 150 00

Registrace na seminář  od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017 na www.pomoztedetem.cz (účast max. jedna  osoba za organizaci)

PODKLADY, KONTAKTY a další informace 

Podklady na www.pomoztedetem.cz v sekci „Žádost o pomoc“ „NNO – Roční projekty“

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Hodiny pro telefonické konzultace: od 1. 9. do 29. 9. každé úterý a středa 10 - 14 hod.

Hana Plšková - obsahová část projektu - 227 217 231

Marie Uhlířová - finanční část projektu - 227 217 222