Svátek má Jiří
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Na změnu stanov mají spolky čas už jen do konce roku

paragrafy3Zatím jedinou novelou občanského zákoníku byla zrušena povinnost spolků a společenství vlastníků jednotek vzniklých do 31. 12. 2013 uvést své názvy do souladu s novým občanským zákoníkem, a to pokud se týká jejich právní formy. "V případě spolků, dříve sdružení, se jednalo o požadavek občanského zákoníku, aby název obsahoval slovo spolek, zapsaný spolek nebo alespoň zkratku z. s. V případě společenství vlastníků jednotek pak aby název obsahoval sousloví společenství vlastníků, i když dříve postačovalo jen slovo společenství," vysvětluje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Fakticky tak byla touto novelou zrušena povinnost tyto názvy uvést do souladu s občanským zákoníkem, která byla stanovena do konce roku 2016. "Uvedená změna občanského zákoníku však neznamená, že by byla zrušena obecná povinnost stanovená novým občanským zákoníkem, aby byly stanovy těchto právnických osob přizpůsobeny těm ustanovením občanského zákoníku, s kterými jsou v rozporu,"

podotýká k problematice Neubauer a dodává: "To se týká i názvů spolků a společenství, neboť jejich názvy jsou součástí jejich stanov. Ke změně stanov určil občanský zákoník lhůtu do konce roku 2017 s tím, že v případě nevyhovění tomuto požadavku zákona může být po předchozí výzvě rejstříkového soudu tato právnická osoba zrušena."

Podle Neubauera je důležité připomenout povinnost právnických osob zapisovat do veřejných rejstříků své nové statutární orgány a případně také kontrolní orgány, pokud jsou zřízeny, a to vždy, když těm původním skončilo funkční období. Na to, aby se spolky a společenství vlastníků jednotek sankcím ze strany rejstříkového soudu vyhnuly, zbývá už jen půlrok. Pokuta za nevyhovění požadavkům zákona může činit až 100 000 Kč, v krajním případě může rejstříkový soud spolek nebo společenství vlastníků jednotek úplně zrušit.

Zdroj: Právní rádce 7/8 - 2017, Notářská komora ČR