Svátek má Sabina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Maltézská pomoc slaví 15 let od svého vzniku. Patří mezi přední poskytovatele terénní osobní asistence seniorům v ČR

Zaměstnanci olomouckého centra Maltézské pomociV současnosti je Maltézská pomoc druhou největší organizací poskytující terénní osobní asistenci pro seniory v České republice. Společnost svými službami zaplnila velkou mezeru na trhu sociálních služeb. Jejich potřeba se v důsledku stárnoucí populace každým rokem rapidně zvyšuje. Za pět let se počet klientů Maltézské pomoci téměř zpětinásobil. Stejným tempem roste i počet pracovníků.

Společnost působí zejména na poli terénní osobní asistence seniorům, kde se jí během posledních let nebývale daří. Klientů výrazně přibylo a s nimi roste i počet zaměstnanců – asistentek má společnost aktuálně 130, další plánuje nabírat. Ročně u klientů odpracují dohromady přes 80 tisíc hodin. „Po této službě je veliká poptávka. Česká společnost následuje zahraniční trendy a zájem o péči v domácím prostředí je čím dál větší. Lidé se více zajímají o své možnosti a nechtějí odcházet do pečovatelských zařízení, pokud to není nezbytně nutné,“ popisuje vývoj ředitel organizace Jiří Juda, který je v čele Maltézské pomoci od roku 2009.

Osobní asistentka s klientem

Právě od této doby ušla organizace největší kus cesty. „V roce 2009 měla Maltézská pomoc 9 zaměstnanců, dnes jich máme přes 200, tím pádem dokážeme pomoci daleko většímu počtu potřebných. Výrazně jsme rozšířili také počet našich regionálních center, nyní jich máme 13. Postupně vzniká určitá síť, která pomáhá dostávat terénní péči i do odlehlejších regionů,“ dodává ředitel Juda. Krom Prahy má Maltézská pomoc centrum například v Brně, Olomouci, Mělníku či Žatci. Pro organizaci dnes ve volných chvílích pracuje na 440 dobrovolníků z celé republiky, většina na projektu Adopce seniorů.

Jedno z velkých regionálních center najdete od roku 2003 v Olomouci. Místní centrum se odlišuje v šířce záběru svých služeb. „Krom služeb a dobrovolnických projektů zaměřených na seniory se věnujeme i rodinám s dětmi, kterým hrozí sociální vyloučení a také pěstounům či lidem, kteří zvažují možnost pěstounské péče,“ komentuje specifickou činnost olomouckého centra vedoucí Michal Umlauf.

Z oslav 15. výročí Maltézské pomoci 22. 6. 2017Mezi stěžejní sociální služby olomouckého centra Maltézské pomoci patří Osobní asistence, která má aktuálně 65 klientů, za kterými dochází 24 asistentů (letos zatím poskytnuto 7.100 hodin přímé péče). Centrum dále provozuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Doprovázení pěstounských rodin a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Maltézská pomoc v Olomouci zajišťuje i šest dobrovolnických programů, v nichž zapojení dobrovolníci pomáhají dětem, mládeži, rodinám, seniorům, osobám se zdravotním postižením, nemocným či vězňům (v rámci dopisování). V rámci těchto aktivit probíhá spolupráce s řadou institucí (Domov seniorů POHODA ve Chválkovicích, Hospic na Svatém Kopečku, Dětské centrum Ostrůvek a další). V rámci dobrovolnických programů působilo v uplynulém roce 147 dlouhodobých dobrovolníků, kteří věnovali 4.329 hodin potřebným klientům. Olomoucké Centrum Maltézské pomoci nabízí také vzdělávací kurzy pro seniory (počítače a digitální fotografie) a v neposlední řadě každoročně koordinuje akci Křesadlo - oceňování dobrovolníků v Olomouckém kraji. Maltézská pomoc v Olomouckém kraji rozvíjí své aktivity také v dalších městech, a to Přerově, Šumperku, Jeseníku a nově také v Prostějově.

Mezinárodní setkání vozíčkářů na VelehraděNestátní nezisková organizace Maltézská pomoc vznikla v roce 2002. Byla zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů a je součástí nejstarší charitativní organizace na světě – Malteser International, která působí ve více než 110 zemích celého světa. Jako charitativní a humanitární organizace zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. V ČR Maltézská pomoc pečuje primárně o seniory, ale také o děti, lidi se zdravotním postižením, odsouzené ve výkonu trestu, lidi bez domova či ohrožené sociálním vyloučením.

Kontakt: Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, Wurmova 7, 779 00 Olomouc

www.maltezskapomoc.cz

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel. +420 732 662 658

[Tisková zpráva Maltézská pomoc, o.p.s., Olomouc 23. 6. 2017]