Svátek má Vilém
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Neziskové organizace z regionu se potkávají jednou ročně na sněmu. Letos už podevatenácté

19105734 1644426038936066 7334693783996841557 nUž devatenácté výroční setkání reprezentace neziskového sektoru našeho regionu, aneb krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, proběhlo v úterý 13. června v Olomouci. Letos nešlo o žádné sněmování, ale spíše o přehlídku příspěvků mapujících kondici nevládních organizací v našem kraji a příležitosti pro ně.

Nabitý podvečerní program se konal v prostorách olomoucké Oblastní unie neslyšících za účasti padesátky zástupců různých oblastí, kterým se občanská společnost věnuje.

Úvodní vystoupení patřilo poslanci Parlamentu Romanu Váňovi, jinak též starostovi bouzovských dobrovolných hasičů, a předsedkyni Asociace nestátních neziskových organizací v České republice Martině Berdychové. Ta poukázala na několik aktuálních problémů, s nimiž se neziskový sektor v Česku musí potýkat, a seznámila přítomné s tím, jak se Asociace snaží tlačit na představitele státu, aby bylo neziskovkám lépe. Člen předsednictva Unie, Jiří Rudolf, k tomu přidal jako zástupce Unie v Asociaci několik svých postřehů a informoval přítomné o činnosti Rady vlády pro NNO.

19366088 1648192641892739 380806844646501525 nAndrea Štolfová ze spolku SANEK Ponte pak prezentovala výsledky průzkumu úrovně vedení a řízení neziskových organizací, kterého se vzhledem k celorepublikovému dosahu účastnilo velké procento nevládních organizací z našeho kraje.

Předseda UNO OK Marek Podlaha přednesl zprávu o činnosti předsednictva Unie za poslední rok. Zmínil zejména nenaplněná očekávání, kdy se nepodařilo ani po podzimní obměně politické reprezentace Olomouckého kraje obnovit dříve dobře nastavené funkční partnerství Unie s představiteli kraje. Nicméně má Unie i přesto ambici zastupovat zájmy neziskového sektoru vůči kraji a dalším sektorům společnosti v našem regionu a také zajišťovat potřebnou informační výměnu mezi jejími členy, veřejnou správou a veřejností a naopak.

19225238 1648192781892725 1780812735801513184 nV následujícím bloku týkajícím se příkladů dobré praxe pro neziskové organizace vystoupily Marcela Vystrčilová a Eva Kráčmarová. První, zástupkyně spolku HATASPO, s tématem navázání spolupráce mezi českými a polskými dobrovolnými hasiči. Příspěvek druhé vystupující, zástupkyně spolku Ecce Homo Šternberk, pojednával o zkušenostech se zřízením dětské skupiny jako zařízení předškolní péče o děti, do kterého se mohou pustit i neziskové organizace.

Zajímavé příležitosti i pro ty nejmenší spolky a další neziskovky místního významu představily poslední dva příspěvky. Barbora Říhová a Kateřina Košťálková ze společnosti GIVT.cz popsaly možnost efektivního získávání příspěvků na činnost neziskovky prostřednictví m veřejnosti nakupující na internetu. Oficiální program sněmu uzavřela Miloslava Hrušková z Místní akční skupiny Moravská cesta vystoupením přibližujícím lokální partnerství obcí, podnikatelů a občanské společnosti a pozvala přítomné delegáty k zapojení jejich organizací do činnosti místních akčních skupin v jejich působišti.

19060094 1644426428936027 2946796852509109744 nPo doznění posledního příspěvku se účastníci sněmu přesunuli na přilehlou zahradu, kde program pokračoval neformální zábavou, navazováním kontaktů a diskusemi při občerstvení v podobě grilovaných specialit. Počasí naštěstí přálo, a tak i zahradní část programu sněmu splnila očekávání. Dohromady byl celý podvečer povedený, určitě také proto, že setkání nebylo formální záležitostí, ale spíš směsí postřehů a dobrých nápadů, které se dají využít v další práci neziskovek.

Několik ilustračních fotek z 19. krajského sněmu UNO OK najdete zde. 

Akce se konala za finanční podpory města Šumperka, za kterou děkujeme. Děkujeme zároveň všem vystupujícím za přijetí pozvání a zajímavé příspěvky a všem dobrovolníkům podílejícím se na přípravě akce. Poděkování patří také účastníkům sněmu, kteří pomohli vytvořit příjemnou atmosféra, jež setkání vládla.

 

Prezentace z krajského sněmu

 

 loga snem