Svátek má Luboš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Skauti obnovovali okolí kostela ve Staré Vodě

Obnova SV 01Skautské středisko Ladislava Ruska zahájilo již 23. rok práce na Obnově Staré Vody. Skauti se společně s dalšími dobrovolníky opět sešli v areálu poutního místa Stará Voda u Libavé, aby pokračovali v Obnově Staré Vody. Jde o dlouhodobý mezinárodní projekt péče o zaniklou věhlasnou obec s kostelem sv. Anny a sv. Jakuba.

Sešlo se celkem 72 skautů, z toho byli dva z Kanady a sedm z Polska. Přišlo také pět členů okrašlovacího spolku Lubavia, který vznikl v Libavé za účelem péče a ochrany památek Libavska.

Obnova SV 02Během pracovního víkendu skauti vysekávali náletové křoviny na troskách bývalého piaristického kláštera a také v klášterní zahradě, vyčistili hroby na hřbitově, upravili okolí Schiffnerova a Richterova kříže. Zde také postavili nový můstek přes příkop a položili dlaždice na nový chodník. Spálili několik hromad suchých větví a křoví z podzimního pracovního víkendu. Vyčistili kapličku Královské studánky a její okolí včetně průtoku vody z pramene. Podařilo se vysekat trávu v okolí kostela, kolem rybníka, před klášterem, kolem všech křížů a na louce před kostelem. Odvezli také několik pytlů nasbíraných odpadků. Čtyři účastníci pracovali také na vyčištění hřbitova v zaniklé obci Keprtovice – Údolná.

Obnova SV 03Z Havířova skautům dovezli 14 keramických zastavení křížové cesty, kterou vytvořily děti ze Základní školy Frýdecká pod vedením pana učitele Přemysla Vaňka, jimž pomáhali dobrovolníci ze Senegalu, Ghany, Japonska nebo Kolumbie. Na každém keramickém obrazu křížové cesty je na zadní straně vzpomínka na jednu zaniklou obec ve Vojenském prostoru Libavá. Práce na vytvoření této křížové cesty trvala celkem 4 roky. Každý obraz je veliký 125×40 cm a váží kolem 40 kg. O místě trvalé nebo dočasné instalace tohoto díla skauti dále jednají a těší se na jeho brzké představení veřejnosti.

Program akce nebyl jen pracovní, v sobotu před večerem se uskutečnila terénní hra družstev o „Starovodský dukát“ a večer skauti uskutečnili tradiční světelný průvod od kostela ke Královské studánce. Po zpěvu české a polské skautské večerky skauti roznesli svíčky na místa, kde kdysi stávaly obytné domy, aby tak symbolicky rozsvítili světlo v oknech domů, které již dávno vzal čas. Oba večery se potom sedělo u táboráku a dlouho do noci se zpívalo při kytarách.

[Tisková zpráva, Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska]