Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Odborná konference Unie center pro rodinu a komunitu o sdílených potřebách center

Unie center 1Unie center pro rodinu a komunitu připravila odborné setkání pro potřeby center. Pestrý program konference, která se koná 27. dubna 2017 v Praze, je složen z témat odborných (rodinná politika, práce s ohroženou rodinou, celoživotní vzdělávání a rozvoj) i ryze praktických (fundraising, nové služby, účast na tvorbě rodinné politiky).

Pozváni jsou hosté z akademické sféry (např. nestor sociální práce v ČR doc. Oldřich Matoušek), zástupce sociálních inovátorů (např. spolutvůrce DMS a NSK Ivo Jupa) a představitelé organizací, které si přejí spolupracovat s centry pro rodinu a komunitu (např. Asociace občanských poraden, MPSV či Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR). V programu bude dán prostor centrům ochotným podělit se o zkušenosti s novými službami, které poskytují svým členům anebo klientům.

Pestré setkání se uskuteční v polyfunkčním prostoru DUP36 (přímo na metru Národní třída), který symbolizuje ústřední myšlenku center coby příležitosti pro zlepšování podmínek života jednotlivců, rodin i celé komunity. Centra i partnerské organizace mají možnost vystavit své materiály na horní galerii prostoru DUP36. Unie center s účastí stovky zástupců členských i dalších spolupracujících center, ale kapacita pojme až tři sta účastníků. Zváni jsou tedy všichni, kteří mají zájem přijet 27. dubna do Prahy, potkat se a něco nového a užitečného se dozvědět. Před konferencí proběhne večerní setkání členských center, ubytování bude hrazeno Unií center.

Detailní program naleznete na webu Unie center a přihlášku včetně oznámení zájmu o prezentaci Vašich materiálů (i myšlenek) můžete vyplnit na tomto formuláři.

Konference je pro účastníky bezplatná, členské organizace mají možnost využít hrazené ubytování, což je možné díky podpoře MPSV ČR (projekt je podpořen grantem Operačního programu Zaměstnanost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR).