Svátek má Helena
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Sluňákov zve na semináře připravované pro učitele, ale otevřené všem zájemcům o vzdělávání

SluňákovSluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Vás zve na semináře připravované pro učitele, ale otevřené všem, užitečné pro rodiče a další zájemce o vzdělávání. Kompletní přehled najdete zde, z nabídky pro Vás vybíráme například seminář Živá knihovna jako metoda výuky, který se uskuteční v úterý 21. března od 9.15 do 13.30 hodin.

Seminář ve spolupráci s organizací ARPOK je určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ. Na semináři se seznámíme s výukovou metodou živá knihovna, která je založena na setkání živé knihy (člověka s určitou životní zkušeností) a čtenářů. Umožňuje zajímavě vnést do výuky témata jako je náboženství, migrace, závislost apod. Účastníci získají náměty na aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí mohou s žáky zkoumat, jak fungují stereotypy a předsudky. Proč je máme, jaké jsou jejich důsledky a jak s nimi můžeme pracovat.

Osobnost žáka aneb přiblížit se žákům - pátek 24. března 2017, 9.15-15.30 hodin

Lektor Roman Musil, pedagog na středních a vysokých školách, který se již řadu let věnuje pedagogice, vzdělávání, osobnosti žáka i pedagoga, se tentokrát na semináři zaměří na osobnost žáka – jakým způsobem žáci při vyučovacích hodinách vnímají, kolik procent výuky jsou si schopni zapamatovat, jakými způsoby informace přijímají nebo třeba kolik instrukcí potřebují ke splnění úkolu či aktivity apod. Tyto informace mohou pomoci učitelům při plánování vyučovacích hodin a programů. Účastníci si sami některé aktivity a procesy prožijí a vžijí se do role žáka.

Velikonoční výtvarné dílny - sobota 25. března 2017, 9.15-14.30 hodin

Tradiční jarní tvořivý seminář na Sluňákově. Čekají nás tři výtvarné dílny – jarní květinová brož tvořená technikou mokrého plstění ovčí vlny, dílna s kuličkovým lisem Kulískem a výroba ptáčka na zavěšení z různých materiálů. Dílny povedou lektorky: Veronika Matlochová, Šárka Kvochová a Jindřiška Báťková.

Jednodenní environmentální cykloexkurze jarním Litovelským Pomoravím – pondělí 10. dubna 2017, 9:15-15:30

Exkurze s Ivo Macharem za jarním aspektem lužního lesa, za žábronožkami a listonohy, ale také za historií krajiny a ochrany přírody Litovelského Pomoraví. Navštivme evropsky významnou krajinu mokřadů a ptačí oblast dříve než ji ovládnou kopřivy a komáři. Přesun mezi jednotlivými lokalitami bude probíhat na jízdních kolech. Kola je možno zapůjčit ze Sluňákova.

Přírodní školní zahrady – úterý 18. dubna, 9:15-15:30

Workshop tvoření bylinkové spirály ve školní přírodní zahradě ZŠ Štěpánov pod vedením zkušené lektorky Dany Křivánkové z brněnské Lipky, která se již několik let věnuje budování a certifikací přírodních zahrad. Přijďte si pro teoretické informace a hlavně praktické zkušenosti při budování bylinkové spirály. Seminář proběhne v ZŠ Štěpánov.