Svátek má Heřman a Hermína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci nabízí možnost získat mzdový příspěvek

úřad práceÚřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci realizuje v období 1. 2. 2016 - 28. 2. 2019 projekt „Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji“. Prostřednictvím projektu je možno zaměstnat uchazeče o zaměstnání formou práce na zkoušku, společensky účelného pracovního místa, popř. veřejně prospěšných prací anebo získat příspěvek na mzdové náklady. Druhy aktivit a příspěvků uvádíme níže:

 

1. Práce na zkoušku

- zaměstnavatel uzavře s uchazečem pracovní smlouvu max. na dobu 3 měsíce

- úvazek činí max. 0,5

- úřad práce poskytuje zaměstnavateli finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů:

Výhodnost této aktivity spočívá v možnosti zaměstnavatele vyzkoušet si krátkodobě schopnosti uchazeče. Pokud se uchazeč osvědčí, může zaměstnavatel využít následující dotace:

 

2. Veřejně prospěšné práce

- zaměstnavatel uzavře s uchazečem pracovní smlouvu min. na 6 měsíců a max. na dobu 12 měsíců

- úřad práce poskytuje zaměstnavateli finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů v max. výši 15.000 Kč/měsíc

 

3. Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené

- zaměstnavatel uzavře s uchazečem pracovní smlouvu min. na 12 měsíců

- úřad práce poskytuje zaměstnavateli po dobu max. 12 měsíců finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů v max. výši 15.000 Kč/měsíc

 

V případě, že budete chtít nabídnout pracovní příležitost účastníkovi projektu, prosím, zašlete e-mailem vyplněný formulář Nabídka volného pracovního místa Úřadu práce České republiky - Krajské pobočce v Olomouci. Více informací naleznete na webových stránkách projektu.