Svátek má Alois
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Benefiční ples Charity podpoří zahradní terapii klientů Domovinky

Ples Charita Zábřeh 1Pobavení a podporu dobré věci přinesl letošní sedmnáctý ples Charity Zábřeh. Výtěžek večera, který znásobí Nadace Divoké husy, použije Charita na pořízení vyvýšených záhonků, mobilních truhlíků pro zahradní terapii klientů a úpravu terénu denního stacionáře Domovinka. Benefičním večerem, který proběhl v pátek 3. února v Katolickém domě, navázala Charity na předchozí tradici využít výtěžek k další pomoci. Loni jím podpořila studenty zábřežského gymnázia v jejich snažení pomáhat hendikepovanému Kubíkovi. Letos vyplní přání uživatelům Domovinky - seniorům, lidem s demencí a osobám upoutaným na invalidní vozík – na smysluplnou a vítanou práci na zahradě, která byla doposud takřka nemožná.

Ples Charita Zábřeh 2Speciální záhony a truhlíky zajistí našim uživatelům bližší kontakt s přírodou. Při pletí, zalévání a sklízení se nebudou muset namáhavě ohýbat,“ přiblížila využití nového vybavení vedoucí stacionáře Daniela Chrobáková a doplnila: „Prostřednictvím podnětů, kterými v případě zahradní terapie mohou být vůně bylinek a rostlin, zpěv ptáků nebo práce s hlínou, budeme schopni vyvolat vzpomínky, umožnit verbální či neverbální komunikaci a probudit paměť. Velký význam tedy přináší zahradní terapie také pro osoby s demencí.

Společenský večer již tradičně nabídl dobrou kuchyni, hudbu i doprovodný program v podání taneční školy Crusado Zábřeh a světelné show Jiřího Badala a Josefa Grunda. Návštěvníci si mohli z plesu odnést také zajímavou cenu z tomboly nebo si vybrat drobnost z charitního blešáku. Hlavní cenu, retro jízdní kolo, si z velké tomboly odvezla šťastná výherkyně chvilku před půlnocí.

logo-nadace-divoke-husySamotná účast byla sice o něco nižší než v loňském roce, podpořit pořadatele přišlo nakonec 135 platících návštěvníků, na útratě pro dobrou věc však nikdo nešetřil. Část výtěžku z letošního 15. mezinárodního sportovního plesu předal v průběhu večera řediteli Charity předseda spolku Burčáci Zábřeh Ing. Petr Hošek. Po sečtení výnosů a odečtení nákladů zůstal velmi pěkný zisk 53 tisíc korun a to i díky řadě finančních nebo materiálních darů, které regionální firmy věnovaly ve prospěch konání benefice. Uvedenou částku se zavázala zdvojnásobit pražská Nadace Divoké husy, která podporuje snahy o samofinancování neziskových organizací, formou příspěvku na jejich benefiční akce. Naposledy podpořila benefici zábřežské Charity v roce 2014, kdy se z výtěžku plesu zakoupily kompenzační pomůcky – invalidní vozík, vanový elektrický zvedák a elektrická polohovací postel.

Ples Charita Zábřeh 3Vybavení z celkového předpokládaného výtěžku 106 tisíc korun chce Charita pořídit ještě v jarních měsících, aby je mohli uživatelé Domovinky začít využívat co nejdříve.

Děkujeme všem návštěvníkům plesu za účast i podporu. Také těm, kteří se spolupodíleli na přípravě, organizaci i průběhu celého večera, a také všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali ceny do tomboly, podíleli se na občerstvení nebo darovali prostředky na výtěžek plesu. Především ale děkujeme Nadaci Divoké husy za její rozhodnutí naši akci podpořit,“ poděkovala na závěr Jana Skalická ze zábřežské Charity.

[Jana Skalická, Charita Zábřeh]