Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Cyklus vzdělávacích seminářů "PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ A DANÍ Z POHLEDU NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

NROS logoNadace rozvoje občanské společnosti Vás zve na semináře v oblasti problematiky daní z pohledu neziskové organizace. Hlásit se můžete na tyto semináře: Daň z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2016 relevantní pro neziskové organizace, Účetnictví, daně a související problematika v neziskových organizacích v roce 2017 a Vedení účetnictví NNO a audit + Výroční zpráva z pohledu auditora. Semináře jsou určeny pro finanční manažery, ekonomy a účetní se zkušeností v oblasti finančního řízení, kteří chtějí zvýšit svou kvalifikaci a pro profesionální účetní pracující s NNO, kteří hledají odborné kurzy v této oblasti. Semináře se konají v první polovině března, podrobnosti o náplni a přihlášku naleznete níže.

 

Daň z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2016 relevantní pro neziskové organizace, 1. 3. 2017, (7 hodin)

Lektor: Tomáš Doležel

* Daň z příjmu právnických osob (dále jen DPPO) – základní pojmy

* Předmět DPPO – rozdělení příjmů u neziskových organizací – zdaňované a nezdaňované, hlavní a vedlejší činnost, dar versus reklama

* Osvobození od DPPO pro neziskové organizace

* Možnosti snížení základu daně pro neziskové organizace

* Modelový příklad stanovení DPPO neziskové organizace za rok 2016

* Zdanění bezúplatně nabytého majetku

* Daň z příjmu fyzických osob – základní povinnosti, předmět daně, osvobození, odčitatelné položky a slevy na dani, roční zúčtování záloh na DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků

* Novinky v dani z příjmů právnických a fyzických osob pro rok 2017.

 

Účetnictví, daně a související problematika v neziskových organizacích v roce 20177. 3. 2017, (7 hodin)

Lektor: Miroslava Nebuželská

* Shrnutí současné základní právní úpravy neziskových organizací v ČR

* Upozornění na legislativní i výkladové novinky související se základní úpravou činnosti neziskových organizací – hlavní a hospodářská (vedlejší) činnost, podnikání, povinnosti úprav zápisu ve veřejném rejstříku, povinnosti zveřejňování ve sbírce listin apod.

* Elektronická evidence tržeb v prostředí neziskových organizací

* Účetnictví neziskových organizací – právní úprava pro rok 2017

* Daň z příjmu neziskových organizací – právní úprava pro rok 2017

* Aktuální účetní a daňové postupy v oblasti darování a fundraisingu obecně

* Příklady z praxe – účtování konkrétní transakce a její promítnutí v dani z příjmů, účetní a daňová klasifikace nákladů a výnosů

 

Vedení účetnictví NNO a audit + Výroční zpráva z pohledu auditora14. 3. 2017, (7 hodin)

Lektor: Jan Černý

* Zákon o účetnictví, vyhláška č. 504/2002 Sb., české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. - aktuální znění platná od 1. 1. 2017

* Specifické postupy v oblasti NNO — účtování dotací, darů a jiných zdrojů financování, účtování projektů, zakázky, střediska, účtování prostřednictví fondů, časová rozlišení

* Postup závěrkových prací a jejich význam, inventarizace majetku a závazků

* Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce v praxi — struktura, obsah, význam, vzory, doporučení pro sestavení účetní závěrky

* Povinnost auditu, účel auditu, příprava na audit, průběh a uzavření auditu

 

Cena za každý seminář je: 700,- Kč pro NNO / 1 000,- Kč pro ostatní. Díky společnosti 22HLAV s. r. o., NROS semináře pro neziskové organizace nabízí za výhodnou cenu.

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5 (středisko nemá bezbariérový přístup)

Časový harmonogram seminářů: 9:30-16:30, resp. 9:30-14:30 (prezence od 9:00)

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .