Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Volná místa na semináři v oblasti sociálního bydlení Sociální bydlení v souvislosti se změnou zákona – legislativní ukotvení v ČR

NROS logoNadace rozvoje občanské společnosti nabízí volná místa na semináři v oblasti sociálního bydlení Sociální bydlení v souvislosti se změnou zákona – legislativní ukotvení v ČR vedený Ing. Vítem Lesákem, MSc., ředitelem a Mgr. Janem Snopkem, analytikem z Platformy pro sociální bydlení. Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení organizací a jednotlivců, kteří prosazují přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení. Platforma se dále věnuje informování o dobrých praxích u nás i v zahraničí a aktivně spolupracuje na jejich zavádění v místních podmínkách českých měst. Důležitou součástí aktivit Platformy je také podpora participace lidí se zkušeností bytové nouze. Více informací o Platformě lze nalézt na jejím webu a v rámci kampaně Mít svůj domov.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky a projektové manažery/manažerky, ale i dalším zájemcům o dané téma. Koná se v termínu 10. 2. 2017, 9:30 – 16:30 hodin.

Obsah semináře:

1. Zahraniční trendy v oblasti sociálního bydlení a možnosti využití v podmínkách ČR

2. Koncepce sociálního bydlení a obrysy zákona – implikace pro praxi, možné přínosy a rizika

3. Progresivní lokální koncepce sociálního bydlení a konkrétní příklady inovativních programů

4. Možnosti vyhodnocování úspěšnosti programů sociálního bydlení

Cena za jeden seminář: 1 250,- Kč pro NNO / 1 350,- Kč pro ostatní. V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení teplými a studenými nápoji. Při registraci více účastníků z jedné organizace na seminář sleva 10 % z konečné částky.

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.

Přihláška ke stažení. Počet míst na seminář je omezen.