Svátek má Ivan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Uživatelé Denního stacionáře Okýnko si vyzkoušeli, jaké to je být „na prknech, která znamenají svět“

Charita Zábřeh 1Díky podpoře Ministerstva kultury realizoval Denní stacionář Okýnko v loňském roce projekt „Divadelní Okýnko“. Patnáct uživatelů stacionáře mělo možnost formou divadla prezentovat na dvou veřejných vystoupeních své schopnosti a dovednosti. Především pro děti z mateřských školek si uživatelé připravili jednoduchý pohádkový příběh o ježkovi, který tančí tak rád, až z něho jeho okolí šílí. Uživatelé v roli jednotlivých představitelů se pod vedením lektora stávali samotnými tvůrci svých postav. Při vystoupení vtahovali děti do děje, ty se tak stávaly součástí představení a přirozeně spolu s uživateli komunikovaly. Děti měly možnost blíže poznat osoby s mentálním postižením a přestat vnímat bariéry. Nad celým pohádkovým příběhem se navíc klenula krásná metafora o přijetí a pochopení, o potřebě nebýt sám.

Charita Zábřeh 4

Druhým příběhem, který v rámci projektu uživatelé nacvičili, bylo divadelní zpracování biblického příběhu Noemova archa. Toto představení bylo sice určeno staršímu divákovi, se zaujetím jej však sledovaly i děti z mateřských školek. Pro samotné uživatele bylo pohybově i prezentačně náročnější, a bylo pro ně tedy velkou výzvou, které se zhostili na výbornou.

Druhé veřejné vystoupení bylo určeno studentům Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh. Po vystoupení následovala živá diskuze se studenty o tom, jak probíhala realizace projektu, jaká byla pozitiva takovéto práce a co to přineslo samotným uživatelům i divákům. Na závěr byli herci z Okýnka pozváni k účasti na divadelním projektu školy s názvem „Všichni na podium“, kde se umělecky prezentují lidé s postižením, a který je určen pro veřejnost. Již nyní se tedy můžete těšit na další vystoupení herců z Okýnka.

Charita Zábřeh 3

Vystoupení byla realizována v rámci projektu Divadelní Okýnko, podpořeného Ministerstvem Kultury v rámci programu Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů. Za podporu mnohokrát děkujeme!

[Jana Skalická, Charita Zábřeh, 25. 1. 2017]