Svátek má Oldřiška
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Neziskový sektor připomínkuje navrhované složení výborů krajského zastupitelstva

img-2679Předsednictvo Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje před prosincovým zasedáním krajského zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 19. prosince, obrátilo na členy Zastupitelstva Olomouckého kraje s připomínkami ke dvěma tématům týkajícím se občanské společnosti v našem regionu. Jde o vyhlášení dotačních programů, kterými chce regionální samospráva podpořit především neziskové aktivity, ale také o absenci zástupců neziskového sektoru v odborných výborech zastupitelstva. Přitom neziskové organizace disponují mezi svými členy a příznivci experty na různé oblasti, kteří by mohli být voleným zástupcům občanů kraje prospěšní při jejich rozhodování.

Text dopisu, který členky a členové zastupitelstva Olomouckého kraje obdrželi do svých e-mailových schránek, je zde:

 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli!

Na pondělním zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje budete mimo jiné body programu projednávat i dotační programy Olomouckého kraje pro příští rok. Jsme rádi, že existují a jsou široce pojaté, čímž kraj náležitě podporuje neziskový sektor, tedy aktivity samotných občanů kraje v nejrůznějších veřejnosti prospěšných oblastech. Doporučujeme, abyste podpořil(a) tyto programy v předloženém znění.

Bohužel nemůžeme takové doporučení dát k navrhovanému obsazení výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje. Důvod je jasný - chybějí v něm právě zástupci občanské společnosti. Předložený návrh vychází ze situace, která tu byla za minulého volebního období. Kraj na jeho počátku na rozdíl od předchozích let vůbec neoslovil své partnery z podnikatelské a neziskové sféry s žádostí o nominování odborníků, kteří by byli přínosem při přípravě a připomínkování důležitých dokumentů, kterými Vy, krajští zastupitelé, ovlivňujete směřování Vám svěřeného regionu a kvalitu života jeho obyvatel. Byli bychom neradi, aby se po změně složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, ke které došlo po podzimních volbách, nenavázalo na spolupráci krajské samosprávy s představiteli jiných sektorů společnosti. Tato spolupráce přitom do podzimu 2012 fungovala velice dobře.

Neziskový sektor disponuje odborníky, kteří mohou přinést expertní pohled z praxe či zkušenosti odjinud. Nejsou to jen lidé činní v sociálních službách, ale v sektoru vzdělávání, regionálního rozvoje apod. Věříme, že si osvojíte náš návrh a na pondělním zasedání prodiskutujete možnou změnu ve složení výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje ve prospěch zapojení relevantních sektorů společnosti - podnikatelské i neziskové veřejnosti. Za neziskové organizace můžeme říci, že jsme připraveni navrhnout vhodné zástupce.