Svátek má Alois
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

V Brně se uskuteční Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů

ChudobaEvropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR, z.s.) Vás srdečně zve na Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů, které se koná v úterý 8. listopadu 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v zasedacím sále v přízemí Diecézní charity Brno, třída Kpt. Jaroše 9. Prezence s občerstvením a příchod do sálu budou zahájeny od 9.30 hodin. Při tomto setkání budou představeny a diskutovány problémy chudoby a priority podpory seniorů na evropské i národní úrovni. Účastníci budou seznámeni s výsledky průzkumu potřeb, motivací a zájmů seniorů a s příklady podpory jejich aktivního a autonomního života. Cílem setkání je deklarovat nejdůležitější podmínky a požadavky efektivní podpory aktivního a autonomního života seniorů.

Setkání je určeno pro zástupce neziskových organizací podporujících seniory a dále pro politiky a pracovníky veřejné správy na úrovni obcí, měst, krajů i státu. Uvítáme také účast zájemců z řad seniorů, kterých se setkání tematicky týká. K účasti na tomto setkání se prosím přihlaste prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na tomto odkazu. Pokud chcete, aby Vám bylo vystaveno Potvrzení o účasti, budete následně požádáni o poskytnutí osobních údajů, které jsou potřebné k jeho vyplnění. Po jejich poskytnutí a úhradě poplatku 150,- Kč Diecézní charitě Brno, Vám toto potvrzení bude předáno přímo na místě konání akce.