Svátek má Oldřiška
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Politické strany v krajích až na výjimky s neziskovým sektorem nepočítají, vyplývá z analýzy Asociace NNO

krajské volby 2016Politické strany v krajích až na výjimky s neziskovým sektorem nepočítají. Vyplývá to z analýzy letošních předvolebních programů, které centrálně či regionálně jednotlivé politické strany představily. Porovnáním jednotlivých programových dokumentů dospěla Asociace NNO k následujícím závěrům:

Většina volebních programů zmínky o neziskovém sektoru obsahuje bohužel jen obecně a okrajově.

Programy napsané pro jednotlivé kraje si často vzájemně protiřečí, což platí u obou hlavních politických stran (ČSSD i ANO2011).

Menší politické subjekty, které kandidují v předvolebních koalicích, podstoupily hlubší programovou debatu a roli neziskového sektoru v krajské politice rozumí.

„Tyto závěry svědčí o vnímání občanské společnosti jako o marginálním a z hlediska tvorby preferencí zcela nevýznamném faktoru“, říká předsedkyně Asociace NNO Martina Berdychová a dodává: „Asociace NNO ČR považuje tuto skutečnost za poměrně závažnou a alarmující, protože právě kraje deklarují svou blízkost občanům.“

Asociace NNO ČR, která připravila kompletní analýzu, považuje regionální volby za důležitý moment, za mezník pro budoucí čtyřleté období. Samospráva má pravomoci jen v konkrétních (a pro neziskový sektor důležitých) oblastech, proto je její vztah k NNO významnou součástí těchto voleb.

Ke kandidátům do vedení jednotlivých krajů připravila Asociace NNO i konkrétní doporučení, které jsou součástí celé analýzy. Prvním okruhem témat je vztah samosprávy a neziskového sektoru: Asociace NNO doporučuje, aby kraje akceptovaly neziskový sektor jako celek, vybírat si ale mají reprezentativní partnery. Do takového partnerství i pak může samospráva i investovat.

Hlavním problémem financování služeb na krajské úrovni je nerovné postavení různých subjektů. Kraje by proto měly nastolit zrovnoprávnění přístupu všech poskytovatelů veřejných služeb k finančním zdrojům z krajských rozpočtů. Činit rozdíly mezi subjekty podle charakteru zřizovatele je diskriminační a z pohledu voličů – příjemců služeb i neefektivní přístup. Kraje by rovněž měly posílit pro všechny poskytovatele veřejných služeb předvídatelnost a stabilitu.

„Věříme, že po nových volbách bude přístup krajské samosprávy k neziskovému sektoru přesto vstřícnější. Sami pro to hodláme učinit maximum možného“, dodává M. Berdychová.

Kompletní analýza předvolebních programů ke stažení zde.

 

O Asociaci NNO:

Asociace NNO je všeoborovou organizací s regionální strukturou, která je vysoce reprezentativní z hlediska zastoupených oborů, dle počtu členských organizací i dle množství fyzických či právnických osob, které sdružují. V současné době máme desítky přímých členů, kteří spojují cca 900 vlastních členských neziskových organizací a reprezentují více než 1 mil. občanů ČR. Poskytujeme informační a poradenské služby našim členům, obhajujeme jejich zájmy. Aktuálním cílem organizace je zlepšovat postavení neziskového sektoru ve vztahu k veřejné správě ČR.

 

[Tisková zpráva Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, 15. 9. 2016]