Svátek má Lumír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Unie zaměstnavatelských svazů zve na odbornou konferenci Neziskový sektor – novinky v roce 2017

unie zaměstnavatelských svazůUnie zaměstnavatelských svazů zve na odbornou konferenci Neziskový sektor – novinky v roce 2017, kterou pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR pod záštitou a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera. Konference se uskuteční dne 10. listopadu 2016 od 9:30 v prostorách Kongresového centra Vavruška, palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2. 

Z programu konference vybíráme témata:

Co ještě je a co není neziskový sektor?

Co přináší neziskovému sektoru činnost pracovního týmu Neziskové organizace na Ministerstvu spravedlnosti aneb ovlivňování nové legislativy v praktických ukázkách (Jiří Horecký – Unie zaměstnavatelských svazů ČR)

Quo vadis sociální podnikání (Svatava Škantová – oddělení projektů sociálního podnikání, MPSV, Lenka Kohoutová – Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením)

Může neziskovým organizacím ještě něco nabídnout statut veřejné prospěšnosti? (Jakub Sosna – Ministerstvo spravedlnosti ČR, Marek Šedivý – Asociace veřejně prospěšných organizací)

Mohou pomoci rozvoji neziskového sektoru daňové benefity?

Evergreen NS - hlavní a vedlejší činnost neziskových organizací nadále komplikují nejasné a odporující si výklady veřejné správy aneb jak má vypadat správné účtování pohledem Finanční správy MF (Stanislav Kouba  Ministerstvo financí)

Dárcovství v neziskovém sektoru – podpora dárců vs. občanská angažovanost členů spolků Aleš Mrázek – Asociace veřejně prospěšných organizací (Ivana Šatrová  Linka bezpečí)

Registrace probíhá na stránkách www.uzs-konference.cz. Aktuální program konference ke stažení. Účastnický poplatek 390,- Kč.