Svátek má Nora
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 19. ročníku sbírky

pomozte detem trojlogo ctverecPomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 19. ročníku sbírky. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, oblastí podpory ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let. Jelikož uzávěrka žádostí je již 30. září, je pro žadatele připraven na 15. září seminář. Podrobné informace k výběrovému řízení a přípravnému semináři uvádíme níže.

OBLAST PODPORY: ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Datum vyhlášení: 1. 9. 2016

Působnost: Česká republika

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

Čerpání nadačního příspěvku: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Podpora pro organizaci na roční projekt: max 350 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 9. 2016 do 16 hod, elektronicky na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  v tištěné podobě do sídla NROS.

Seminář pro žadatele: 15. 9. 2016 od 10 do 14 hod v Praze ve Žlutých lázních (Podolské nábř. 1184/3, 140 00 Praha 4 – Podolí)

Registrace na seminář  do 10. 9. 2016 na www.pomoztedetem.cz (účast max. jedna osoba za organizaci)

PODKLADY, KONTAKTY a další informace

Podklady na www.pomoztedetem.cz v sekci „Potřebujeme pomoc“, Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Hodiny pro telefonické konzultace: od 1. 9. do 30. 9. každé úterý a čtvrtek 10 - 14 hod.

Hana Plšková - obsahová část projektu - 227 217 231, Marie Uhlířová - finanční část projektu - 227 217 222