Svátek má Lumír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Možnosti dotací z IROP na sociální podnikání

logo euOd 17. srpna mohou nestátní neziskové organizace začít připravovat žádost o dotaci z IROP na sociální podnikání. Jedná se o dvě souběžné výzvy, a to 43. výzvu „Sociální podnikání II“ a 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II“; ukončení příjmu žádostí je 31. ledna 2017.

43. výzva „Sociální podnikání II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou mimo jiné i nestátní neziskové organizace. Text výzvy a další podrobnosti naleznete na tomto odkaze.

44. výzva „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou mimo jiné i nestátní neziskové organizace. Text výzvy a další podrobnosti naleznete na tomto odkaze.