Svátek má Vladislav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

V Olomouckém kraji proběhly 3 panelové diskuze ke strategickému rozvoji

logosvycarskychfonduKoncem ledna proběhly v Olomouckém kraji tři panelové diskuze k projektu Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje, jejichž smyslem bylo prodiskutovat s přítomnými účastníky know-how načerpané během prosincové studijní cesty do Švýcarska.

První z panelových diskuzí se konala 20. ledna v přerovském hotelu Fit a týkala se Vzdělávání v Olomouckém kraji. Se svými příspěvky vystoupila Mgr. Marcela Kropáčová z Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, která představila základní organizaci systému vzdělávání ve Švýcarsku a jejich možné využití v ČR. Mgr. Bc. Erika Konupčíková, akademická pracovnice Vysoké školy logistiky o.p.s. nastínila srovnání a problémy švýcarského, resp. českého vysokého školství. Poslední vystoupil ředitel Střední školy polytechnické Olomouc, ing. Aleš Jurečka s tématem odborného školství a odlivu studentů z technických oborů škol. Následně se mezi přednášejícími a účastníky z technického lycea Střední průmyslové školy rozvinula živá diskuze týkající se zejména státních maturit a vysokoškolského vzdělávání.

Hned následující den, 21. ledna proběhla v Domě kultury v Šumperku druhá panelová diskuze na téma Udržitelný rozvoj v Olomouckém kraji. Se studenty Střední školy železniční a stavební se o své zkušenosti z této oblasti podělili Ing. Přemysl Michálek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Mgr. Jindřich Chlapek, zástupce vedoucího správy CHKO Jeseníky a Mgr. Tomáš Vytásek, účastník sub-projektu. Rovněž v Šumperku se studenti aktivně zajímali o možnost přenosu zkušeností ze Švýcarska v oblasti trvale využitelného rozvoje a jejich aplikaci ve svém okolí.

Poslední z diskuzí byla uspořádána 26. ledna v prostorách Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Tématem třetí panelové diskuze byla Bezpečnost v Olomouckém kraji. Této diskuze se zúčastnilo poměrně větší množství účastníků – přednášejících. Jako první vystoupil účastník sub-projektu Mgr. Martin Pustaj, který se věnoval zejména fungování hasičských sborů ve Švýcarsku, Dorota Saitzová, rovněž účastnice sub-projektu následně promluvila o imigrační politice a fungování policie ve Švýcarsku. Další z řečníků, Bc. Michal Poláček, manažer prevence kriminality Krajského úřadu Olomouckého kraje ve svém příspěvku zmínil problematiku sociálně vyloučených lokalit a programy prevence kriminality zaměřené na mládež. Po přestávce vystoupili ještě Vladimíra Kubišová, vedoucí Oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, věnující se boji s povodněmi a vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy Ing. Marek Viskot, který nastínil činnost Povodí Moravy. Všichni přednášející následně odpovídali na veškeré dotazy studentů Gymnázia Čajkovského k problematice.