Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

„KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI aneb Naučme se lépe komunikovat“

Občanské sdružení INspiro a Unie nestátních neziskových organizací Vás zvou na cyklus seminářů „KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI aneb Naučme se lépe komunikovat“ pod vedením lektorky Milady Šnajdrové.

Klíčové dovednosti jsou rozděleny do jednotlivých seminářů, které na sebe volně navazují. Přesto nemusíte absolvovat všechny, ale můžete si vybrat libovolné téma, které Vás zaujme.

 

Kurzy jsou vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací si v různých rolích zkouší zahrát a tím si osvojují nové sociální schopnosti.

Druhým seminářem jsou „Vyjednávací schopnosti“ s tímto obsahem:

  • Vytvoření prvního dojmu,
  • Komunikační proces,
  • Komunikační šumy a zlozvyky
  • Formy vyjednávání,
  • Zvládání námitek a konflikty

Semináře se konají vždy od 13 do 16 hodin:

PŘEROV - v pondělí 18. října 2010, Centrum pro zdravotně postižené, nám.Svobody 4

OLOMOUC – v úterý 19. října 2010, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25

JESENÍKve středu 20. října 2010, Český svaz zahrádkářů, Husova 5

ŠUMPERKve čtvrtek 21. října 2010, Direct economy, Jesenická 65

Účast je zdarma.

Prosíme Vás o přihlášení přiloženou přihláškou na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo volejte pí Šnajdrovou, tel. 776 13 33 72. Přihlášku můžete případně předat i svému pomocníkovi pro NO, paní Sokolové (oblast Jeseník) nebo panu Dvořáčkovi (oblast Šumperk).

DALŠÍ PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE ve stejnou hodinu na stejných místech:

 

LISTOPAD 2010: Základy asertivity

Co je asertivita, Asertivní techniky, práva a povinnosti, Manipulace

Zvládání konfliktů, Pochvala a kritika

 

ÚNOR 2011: Neverbální komunikace

Co všechno je mimoslovní komunikace, Mimika a gestika, Teritorialita a proxemika

Barva hlasu, síla a tón řeči, načasování, Další znaky

 

BŘEZEN 2011: Etiketa v pracovním styku

Pozdrav, podání ruky, Představování, Oslovení pracovního partnera, Vizitka

Oblékání, Písemný kontakt, grafická úprava obchodního dopisu

 

DUBEN 2011: Time management a elektronická komunikace

Plánování času, priority, Dodržování termínů, Časožrouti,

Emoce, demotivace a stres, Volný čas, relaxace

Telefonování a elektronická komunikace: Výhody a nevýhody, Kdy a jak telefonovat, SMS zprávy,

Grafická úprava e-mailové zprávy, Skype, ICQ

 

Termíny vám včas upřesníme!

Procvičovací víkendové semináře ve zvláštní nabídce o.s.INspiro na www.inspiro-olomouc.cz

nebo pošleme na vyžádání a osobně na seminářích.

Semináře jsou finančně podporovány z rozpočtu Olomouckého kraje a realizovány ve spolupráci Nadačního ústavu regionální spolupráce o.p.s. a občanského sdružení INspiro.