Svátek má Radomír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Dotace z programu LEADER pomohou v regionu rozvoji turistického ruchu a zemědělství

masVíce než dva a půl milionu korun rozdělí na podzim tohoto roku mezi žadatele na svém území Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka. V rámci dotačního programu Leader mohou zájemci žádat o dotace  v třech oblastech podpory – rozvoj cestovního ruchu, modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Uzávěrka pro příjem žádostí je 27. září 2012.

„Nejvíce finančních prostředků půjde na podporu cestovního ruchu a zemědělského hospodaření. V rámci těchto opatření se o dotaci až do výše 60 procent uznatelných nákladů mohou ucházet projekty na zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvíjení služeb cestovního ruchu a dále projekty zaměřené na rozvoj zemědělství a zkvalitňování technologií,“ uvedla místopředsedkyně MAS Markéta Kropáčková. Pro další oblast podpory, zavádění místních produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, bude vyčleněno půl milionu korun. O ty mohou žádat zemědělští podnikatelé a malé a střední podniky, zabývající se výrobou potravin a surovin pro lidskou spotřebu a také výrobci krmiv.

Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a do 27. září 2012 předložení žádosti o dotaci včetně všech požadovaných příloh. „Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Nejpřínosnější z nich pak získají dotaci a rozšíří řadu 73 projektů, které byly za poslední čtyři roky podpořeny,“ doplnil předseda MAS Tomáš Šulák.

Další informace o 8. výzvě najdou zájemci na webu MAS – Partnerství Moštěnka.

MAS – Partnerství Moštěnka bude do roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů korun pro místní projekty v evropském programu Leader, který řídí ministerstvo zemědělství. Region se nachází v samotném středu Moravy a tvoří jej 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 29 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí ve Zlínském kraji.