Svátek má Leona
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Prodloužení termínu zadávání témat diplomových prací.

Autor: Zdeněk Beil. Úterý 30. srpna 2011.

V prázdninovém bulletinu č. 7-8/2011 byla na straně 7 zveřejněna informace o možnosti zadávání témat diplomových, bakalářských či seminárních prací v oblasti ekonomiky. V prodlouženém termínu do 7.9.2011 máte možnost navázat spolupráci s katedrou aplikované ekonomie FF UP Olomouc.

celý článek

 

Cesta k udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 11. srpna 2011.

Read moreZprostředkovatel Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) Nadace Partnerství připravuje na polovinu srpna 2011 vyhlášení druhé výzvy „Cesta k udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ k předkládání grantových žádostí v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

celý článek

   

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místních iniciativ

Autor: Redakce UNO. Středa 20. července 2011.

Read moreNadace VIA informuje o vyhlášení grantového kola z prostředků Fondu místních iniciativ. Z prostředků fondu jsou podporovány menší projekty lokálních organizací zaměřené na zlepšení kulturního, sociálního a životního prostředí obce nebo regionu, na zapojení veřejnosti do diskuse o budoucím vývoji obce či regionu nebo na zviditelnění dobročinnosti jako samozřejmé součásti života.

Program je určen především menším neprofesionálním neziskovým organizacím, které jsou založené na dobrovolné práci. Maximální výše grantu je 70 000 Kč.

celý článek

   

Bulletin 7-8/2011

Autor: Zdeněk Beil. Úterý 19. července 2011.

Read moreVážení čtenáři,
prázdninové vydání bulletinu OKNO začíná úvodníkem místostarosty města Šumperka panem Ing. Zapletalem a informačním letákem k udílení ceny pro dobrovolníky Křesadlo.
Na straně 2 je pozvánka na mistrovství ČR ve freestyle bruslení v Olomouci.
Na stranách 2 a 12 jsou zprávy z akcí Duha Velká Medvědice, Malá liška a O.s. krále Ječmínka.
Na straně 3 jsou pozvánky a informace z RC Heřmánek a Klubu Olivka.
Na straně 4-6 jsou zprávy z Jesenických sekcí 2010/11, o projektu o.s. Zahrada 2000 a programu Babylon.
Na straně 6-7 je informace o setkání s vedením města Olomouce a zpráva z Olomoucké sekce 2010/11. Dále upozorňujeme na možnost zadávání témat k pracím studentů FF UP.

celý článek

   

VolnovOlomouci.cz - nový web pro volný čas dětí a mládeže

Autor: Leoš Březina. Čtvrtek 16. června 2011.

Read moreInformace o aktivitách pro volný čas dětí a mládeže v Olomouci budou od září 2011 soustředěny do jednoho místa. Zájemci o aktivní náplň svého volna je najdou na adrese www.volnovolomouci.cz. Jde o projekt Domu dětí a mládeže Olomouc, který realizovalo jeho Informační centrum pro mládež. Vytvoření webu VolnovOlomouci.cz finančně podpořilo statutární město Olomouc.

celý článek

   

Strana 74 z 79