Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Česko-polské fórum - vyhlášení dotačního řízení na rok 2013

714938 618147 cesko polske MZV ČR vyhlásilo dne 26.6.2012  v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum výběrové dotační řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla stanovena do 1.10.2012.

Podmínky výběrového řízení naleznete na následujících webových stránkách:

http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyberove_rizeni_na_podporu_neziskovych_2.html

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vyberove_rizeni_na_podporu_neziskovych_1.html