Svátek má Matouš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Program Drogová prevence a informovanost o drogách

ok4euOK4EU informuje o výzvě Programu Drogová prevence a informovanost o drogách.

Cílem programu je zajistit vysoký stupeň ochrany občanů a zvýšit jejich informovanost, předcházet zneužívání drog, závislosti na drogách a škodlivým následkům jejich konzumace.

Program má rovněž usnadnit členským státům výměnu informací a osvědčených postupů v této oblasti, mj. prostřednictvím školení, studijních pobytů, výměny zaměstnanců atd.

Další informace ZDE
Podrobné anglické znění ZDE