Svátek má Mikuláš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Rekondice s bohatým programem

Rekondice-2011Regionální organizace  Roska Olomouc byla ve dnech 5.-12. září v penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem na rekondici. Odjelo 26 členů Rosky, z toho 9 vozíčkářů,  5 doprovodných osob, 1 cvičitelka a 1 terapeutka. Rekondiční pobyt měl své obvyklé stálice – ranní rozcvičku před snídaní a dvakrát denně hodinu intenzivního cvičení, rozděleného na méně postižené a vozíčkáře.  Důkladné cvičení s prvky jógy nám pořádně rozhýbalo těla.

Předsedkyně Jana Nakládalová připravila pro letošní ročník opravdu bohatý doprovodný program. Jeho důležitou součástí byly přednášky s blokem otázek a odpovědí nebo s besedou. Naším prvním hostem byla lektorka komunikačních dovedností  Milada Šnajdrová. Fundovaně a přitom v odlehčeném tónu přednesla nejdříve teoretický úvod o racionální a emocionální slovní komunikaci. Do debaty vtáhla i nás, mohli jsme vlastními zážitky a zkušenostmi ilustrovat, kdy jsme získali člověka na svou stranu. Závěrem živé besedy paní Šnajdrová vyslovila apel k asertivitě – buďme vždy sami sebou, odpoutejme se od škatulek, do kterých nás vmanipulovalo okolí.

Ve středu mezi nás přijel odborný garant naší Rosky doc. MUDr. Jan Mareš, PhD. Zavládla otevřená přátelská atmosféra. Pan docent se RS zabývá 14 let, o vývoji diagnostiky a léčby má hluboké znalosti. O příčinách vzniku nemoci a spouštěcích mechanismech se stále ví dost málo, ale přesto jsme získali zajímavé informace. Cílem moderní medicíny je zastavit vývoj zánětu, bránit, aby se vytvářela další ložiska, je zde snaha o dlouhodobou stabilizaci choroby. Medicína v ČR klade důraz na diagnostickou jistotu. Pro pacienty je k dispozici řada moderních imunosupresivních léků, které jsou efektivnější než  interferony.  Doc. Mareš hovořil o velkém významu rehabilitace, dále o vitamínu D, který by se měl konzumovat ani ne tak v podobě uměle vyrobených potravinových doplňků, ale měly by se často jíst tučné mořské ryby. Tato strava může působit i jako prevence v rodinách, kde se RS vyskytuje. V živé diskusi jsme se věnovali problematice RS a dědičnost, RS a těhotenství, RS a urologické problémy. Pan docent zodpovídal dotazy na jednotlivé léky, vyslovil se k otázce výzkumu obnovy poškozeného myelinu, který probíhá zatím na zvířatech a bude ještě dlouhý. V lidské medicíně bude bádání souviset s širokým výzkumem kmenových buněk. Závěrem besedy doc. Mareš vyslovil myšlenku, jejíž realizace by byla přínosem pro všechny pacienty, myšlenku o potřebě specializované RS kliniky s řešením všech návazných problematik a stacionářem pro ambulantní léčbu. Třeba nejdříve na úrovni oddělení.

Děkujeme za nesmírně poutavé přednášky Mgr. Hrochovi, Petře Jílkové, Marii Kopečné a Evě Jandové. Informace ze všech oblastí od psychologie po zdravé stravování nám určitě pomohou.

Brněnská firma Fitapatyka  se zabývá alternativní medicínou, provádí diagnostiku, detoxikaci, komplexní řešení virů, bakterií a parazitů u oslabených organismů. Její reprezentant ing. Jaroslav Zadina společnost představil, hovořil o významu pestré stravy, některých konkrétních potravin i přínosu superaktivovaného vitamínu D = 1,25 vitamín D.

Další část programu tvořily prezentace. Cílem firmy Solift z Rousínova je zvyšovat kvalitu života starších a tělesně postižených klientů v oblasti zvedání a přesunu.  Reprezentant firmy ing. Jiří Palbuchta všem rozdal nabídkový katalog s výmluvným mottem „Zvedání a přesun s lehkostí motýla“.  Ukázky  stavěcích zvedáků, závěsných vaků i toaletní zvedák přivezl sebou. V příjemné atmosféře plné humoru si někteří z nás pomůcky vyzkoušeli. Prezentace vzbudila velký zájem.

Přitažlivou prezentaci připravil také Milan Kupka z prostějovské  firmy Elektrokola Elektroskútry. Před budovou penzionu jsme si mohli prohlédnout skútr Booster Trophy a obdrželi jsme leták se všemi technickými parametry. Značný zájem (také pro příznivou cenu) vyvolala elektrotříkolka pro dospělé.

V pátek přijel příznivce naší organizace Miloslav Smékal, který na naše rekondice zavítá každoročně. Se všemi vozíčkáři se důvěrně zná, jejich vozíky i se všemi neduhy má přečtené. Při srdečné debatě se do oprav vozíků hned pustil. Terapeutka Mgr. Romana Kolaříková byla s námi celý pobyt. Ve svém vystoupení charakterizovala různé terapie, které provádí Studio „R“ v Olomouci. Řada z nás si s Romanou  terapie vyzkoušela. Romaniny hřejivé doteky a hmaty přinesly úlevu.

Nezapomněli jsme ani na společenské a sportovní akce. Turnaj v kuželkách vyplnil několik večerů a bylo u něj spousta legrace. Nesměla chybět tradiční tombola ani závěrečný večírek, tentokrát v maškarním pojetí. Popřáli jsme jubilantům, poděkovali předsedkyni Janě za vzorně připravenou a organizovanou rekondici. Všichni sponzoři od nás dostali pozdrav s poděkováním za finanční příspěvek, bez kterého bychom rekondici ani nemohli realizovat.

Pobyt byl součástí projektu, který spolufinancovala Nadace OKD, i jim patří naše veliké díky.

Z rekondice jsme odjížděli velmi spokojeni, pobyt splnil svůj cíl. Pro svá těla jsme udělali mnoho dobrého, dověděli jsme se řadu nových poznatků, ještě více jsme se sblížili, pobavili, načerpali fyzické i psychické síly do dalšího boje s chorobou. Nashledanou v Bystřici v roce 2012!

Marie Nádvorníková