Svátek má Matouš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na procvičovací víkend „Rešerše a základy psaní žádostí“

Občanské sdružení INspiro a Unie neziskových organizací Vás zvou na cyklus seminářů „Naučme se lépe řídit projekty“ pod vedením lektorky Milady Šnajdrové.

Semináře jsou vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi, témata jsou doplňována o  praktické zkušenosti.

První procvičovací víkend je v oblasti „Rešerše a základy psaní žádostí“ s tímto obsahem:

-         Vyplnění jednoduché žádosti o dotaci, stanovení indikátorů, popis cílů.
-         Kompletace žádosti.
-         Vyhledávání konkrétních zdrojů na internetu, vyhledávání podle oprávněných příjemců, cílových skupin a aktivit.
-         Vytvoření vlastní databáze zdrojů.

Seminář se koná  v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 9 do 13 hod: č.201137 - ŠUMPERK – v sobotu a neděli  12.-13. listopadu 2011, Direct economy, Jesenická 65

Účast je  zdarma, drobné občerstvení je zajištěno (káva, čaj, minerálky)

Přineste si s sebou: notebooky, příp. mobilní připojení k internetu, a podklady k libovolné  žádosti - formulář žádosti, výzvu, metodiky a pokyny (nejlépe v el. podobě). Nutné!!

Prosíme Vás o přihlášení na webu UNO nebo na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , příp. volejte pí Šnajdrovou, tel. 776 13 33 72.

Semináře jsou realizovány za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci významného projektu „Pomáháme neziskovkám“ ve spolupráci s Nadačním ústavem regionální spolupráce o.p.s. a občanským sdružením INspiro.