Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

MAS – Partnerství Moštěnka podporuje živnostníky a pomůže drobným podnikatelům

masMístní akční skupina – Partnerství Moštěnka rozhodla o rozdělení dalších téměř sedmi set tisíc korun z programu Leader pro místní žadatele z regionu. Ve své šesté výzvě vybrala 5 ze 7 předložených projektů zaměřených na oblast rozvoje podnikání – podporu řemesel a živností.

Podporu získají v obci Radkovy projekty na vybavení minipeletárny, která kromě pelet pro vytápění objektů bude produkovat stelivo pro hospodářská a domácí zvířata a hnojivo pro zahrádkářské účely a také zde bude vybavena nová zámečnická dílna, umožňující opravy strojů a zařízení, dopravních prostředků a zemědělské a zahradní techniky. V Bochoři v nevyužité budově bývalého hostince vznikne nová prodejna jezdeckých a chovatelských potřeb a v Kyselovicích bude do místní prodejny potravin pořízena kvalitní technologie k prodeji základních potravinářských výrobků. Nákupem nové elektrické pece na vypalování porcelánových a keramických výrobků bude podpořeno rozšíření keramické dílny v Čechách.  

MAS tak poprvé podpořila živnostníky a drobné podnikatele na svém území a pomůže jim také žádat o dotace z Programu rozvoje venkova na opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a dále v zimní výzvě MAS.

Projekty 6. výzvy vybírala a schválila MAS – Partnerství Moštěnka 18. října. Další 7. výzva bude vyhlášena koncem listopadu a uzávěrka je plánována na konec ledna 2012. Vyhlášena budou opatření zaměřená na zlepšení infrastruktury a vzhledu obcí, ochranu kulturního dědictví a opět na podporu a rozvoj drobných podnikatelů v regionu.

MAS – Partnerství Moštěnka bude až do roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů korun pro místní projekty v evropském programu Leader, který řídí ministerstvo zemědělství. Region se nachází v samotném středu Moravy a tvoří jej 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 28 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí ve Zlínském kraji. Podle počtu obcí je největší místní akční skupinou na celé střední Moravě.        

Seznam schválených projektů v 6. výzvě MAS - Partnerství Moštěnka ZDE