Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Olomoucký kraj znovu podpoří kulturu

Olomoucký kraj ke dni 3. října vyhlašuje Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012. Ten se skládá ze tří dílčích programů a to z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji", "Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji " a "Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji". Žádosti je možné podávat do 30. listopadu 2011. Vyhlášení, zásady a žádosti k jednotlivým programům jsou umístěny na webových stránkách Olomouckého kraje.