Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Charita Zábřeh slavila s uživateli i veřejnosti

prezentacni-stanekZábřežská Charita si v minulém týdnu připomněla výročí 20 let od znovuobnovení své činnosti. Jako poděkování svým příznivcům nabídla bohaté spektrum akcí i pohled "pod charitní pokličku".

Příjemným naladěním na týden oslav byl benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen, který se uskutečnil v neděli 25.9. v kostele sv.Bartoloměje v Zábřehu. Výtěžek z dobrovolného vstupného 3.383 Kč bude použit jako příspěvek na zakoupení polohovací postele s bočním náklonem pro pacienty trvale na lůžku upoutané.

Od pondělí se pak otevřely dveře služeb zvídavým zájemcům. Charitní dům sv.Barbory v Zábřehu navštívili jednotlivci i skupiny dětí z mateřských a základních škol i studentiškol středních. Prohlédli si Oázu - centrum denních služeb, prošli zázemí Charitní pečovatelské služby i Charitní ošetřovatelské služby, navštívili pracoviště na třídění sbíraných vršků od PET lahví lidmi v hmotné nouzi.  V duchu názvu projektu „Vršky pomáhají“ probíhal dopolední program 3.třídy ZŠ Severovýchod. Po seznámení s činností místní Charity následoval krátký vzdělávací program zaměřený na nakládání s odpady a řešení úkolů na dané téma. Na „Vrškárně“ pak děti skládaly a lepily současné logo projektu „Vršky pomáhají“ přímo z PET uzávěrů. ZŠ Severovýchod přitom nebyla vybrána a s nabídkou oslovena náhodou; od prvopočátků se zábřežskou Charitou na sběru vršků aktivně spolupracuje, má ve škole trvale zřízeno sběrné místo, tamní žáci pod vedením PaedDr. Dany Davidové mají velkou zásluhu na tom, že se doposud Charitě podařilo do výkupu odevzdat již celé 4 tuny barevných plastových zátek.

Odpolední bohoslužba v kostele sv.Bartoloměje v Zábřehu byla poděkováním zakladatelům, zaměstnancům, dobrovolníkům i dobrodincům za jejich poctivou práci a zapojení do charitativní pomoci. Konala se den před památkou zakladatele a patrona institucionalizované pomoci sv. Vincence z Pauly. Došlo k ocenění „zaměstnance roku“ (za rozvoj domácí zdravotní péče a přínos pro tuto službu byla nominována staniční sestra Marie Václavská) i přítomného zástupce skupiny zakladatelů – pana Jana Zíky, který krátce vzpomněl na nelehké začátky budování Charity po sametové revoluci. Přítomní v přímluvách vzpomněli také na všechny živé i zemřelé pacienty a klienty služeb.

Novinkou v propagaci charitní práce bylo zřízení putovního stánku, který mohli obyvatelé Zábřehu a Mohelnice v průběhu týdne navštívit na svých náměstích. Stánek nabízel výrobky uživatelů denních center a stacionářů, ukázku z produkce chráněných dílen (pracovní oděvy, hlavové opěrky do nových vlakových souprav RegioJet, finální výrobky z balící linky – sušené ovoce, cukr v dutinkách, polévky, vitamíny, dárkové sety). Zaměstnanci Charity informovali návštěvníky o zajišťovaných službách, kolemjdoucí mohli ochutnat sušené ovoce nebo luštěninovou polévku z produkce potravinářského provozu chráněných dílen.

Stálá prezentace byla doplňována dalším doprovodným programem – bylo tak možné například shlédnout sortiment v regionu jediné půjčovny zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomůcky si také osobně vyzkoušet. S klienty Domovinky bylo možné připravit si a následně i na památku odnést polštářek se sušenou levandulí.  Uživatelé mohelnického stacionáře Okýnko připravili ukázku tkaní koberečků na kolíkovém stavu, procházející kolemjdoucí pak potěšili zpěvem a tancem. Tvořivou dílničku si otevřelo v pátek také centrum denních služeb Oáza - deset uživatelů centra zde vyrábělo hvězdičky z keramiky pro tříkrálové koledníky a navlékalo náramky z korálků. Nejvděčněji kvitovaným bylo ovšem působení zdravotních sester z projektu domácí péče, které zájemcům na počkání sdělily, jak jsou na tom se svým zdravím. Zdarma ve stánku měřily ve zhruba 200 případech tlak, glykemii, vypočítaly BMI index, zaučovaly v měření krevního tlaku, předváděly vybavení svých terénních brašen.

Nejen zapojení zaměstnanci, návštěvníci, ale i uživatelé hodnotili tuto novinku Charity velmi pozitivně. Nezanedbatelným přínosem putovního stánku byl i výtěžek z prodeje – utržená částka 10.490 Kč bude zpětně použita na nákup materiálu pro střediska a stacionáře.

Úterý 27. září bylo dnem slavnostního uvedení několika inovovaných služeb do provozu. Hned po poledni došlo na parkovišti naproti charitnímu domu k odhalení, požehnání a předání do užívání vozidla, které je speciálně upravené pro převoz lidí na invalidním vozíku. Na jeho pořízení se firmy z našeho regionu svým sponzoringem, v různých částkách v řádech tisíců až statisíců, finančně skládaly déle než jeden rok. „Podobné vozidlo nám citelně chybělo, bude sloužit jednak pro svozy a rozvozy klientů do charitních středisek, pro přepravu klientů za kulturou i za poznáním, ale i pro naši přepravní službu. Člověk na vozíčku si u nás může objednat speciální taxík - přepravu i s asistencí, která mu pomůže všude tam, kam se chce nebo potřebuje dostat. Vozidlo umožňuje přepravit handicapovaného přímo na invalidním vozíku, bez nutnosti jej přesazovat na sedačku, což bývalo komplikací pro něj samotného i personál“, vysvětlil význam pořízeného ojetého vozidla ředitel zábřežské Charity Jiří Karger.  Této slavnosti se zúčastnil také zástupce firmy API CZ, která provedla speciální přestavbu vozidla, za jeho dohledu pracovnice Charity předvedla manipulaci s rampou i vozíkem všem přihlížejícím. Vozidlo vzápětí vyjelo s několika klienty centra Oáza na zkušební jízdu.

Cílem byl nedaleký Denní stacionář Domovinka na Leštinské ulici. Zde byl při "Sportovním dnu pro seniory a lidi se zdravotním postižením" oficiálně zahájen provoz venkovního hřiště pro seniory, kam byly z grantové podpory Nadace GSK pořízeny nové cvičební prvky. Ty slouží k procvičení jednotlivých částí těla, udržení hybnosti končetin, procvičení motoriky a úchopové schopnosti prstů rukou. Odpoledne pokračovalo sportovním kláním. Pět družstev změřilo své síly v netradičním pětiboji a stolním tenisu, program zpestřilo vystoupení mažoretek.  Součástí odpoledne byl i den otevřených dveří stacionáře Domovinka. S největším úspěchem při prohlídkách se setkala nově vybavená a otevřená reminiscenční (vzpomínková) místnost. "Tato místnost je vybavena zařízením ze třicátých a čtyřicátých let minulého století, tedy doby, kdy naši klienti byli mladí. Pobyt v této místnosti je tak pro ně velmi příjemný, snadno se jim vybavují příjemné vzpomínky, emoce, a následně je možné s klienty vhodně terapeuticky pracovat", zhodnotil přínos reminiscenční místnosti vedoucí Domovinky Jaroslav Člupný.

Od čtvrtka 29. září do soboty 1.října proběhla v Zábřehu a Mohelnici tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi a domácích potřeb. Charita ji pořádala ve spolupráci s Městem Zábřeh již po desáté a Městem Mohelnice po sedmé. Díky nadačním prostředkům společnosti Asekol se letos poprvé vybíraly i elektrospotřebiče – funkční pro následnou pomoc těm, kdo si nákup nových nemohou dovolit, a rozbité pro následné předání k ekologické likvidaci. Nejčastěji ale lidé v pytlích a krabicích přiváželi pánské a dámské ošacení i boty. Na pokrytí režijních nákladů sbírky se do zapečetěných pokladniček vybralo celkem 6.506 Kč. Sbírku organizačně zajišťovalo celkem 23 dobrovolníků Charity – lidí v hmotné nouzi, které Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby. Společně odpracovali celkem 290 hodin. Za 3 dny se jim podařilo zaplnit oba přistavené vagóny, což představuje přibližně 19 tun darovaného materiálu. „Chceme poděkovat všem dárcům za jejich štědrost, dobrovolníkům za jejich čas, nasazení i bezproblémové zvládnutí celé akce. V neposlední řadě naše vděčnost patří vedení obou měst za to, že nacházíme podporu pro podobné humanitární i ekologicky účelné aktivity,“ uzavírá koordinátorka sbírky Ludmila Macáková. Další pokračování této prospěšné tradice Charita Zábřeh připravuje na jaro 2012.

Závěr týdne charitních oslav patřil turnaji zábřežských neziskových organizací, který Charita pořádala. Zapálení sportovci přijali výzvu a v páteční podvečer přišli do Katolického domu změřit své síly v netradičním trojboji. Dvě družstva nominovala Charita, dvě Hnízdo - mateřské a rodinné centrum a po jednom Rodina v akci a Orli. Vedle stolního tenisu a šipek, kde bylo možné nasadit svoje "želízka", pak museli bez výjimky všichni zúčastnění rozhýbat své boky a udržet tak nad zemí a v pohybu neposlušnou obruč při hula hopu.  Štěstí, výběr disciplín, poctivý trénink či přejícnost soupeřů způsobila, že slavící Charita obsadila v soutěži družstev první dvě příčky. Třetí místo pak patřilo A týmu Hnízda.  Umístění ale nebylo to podstatné – důležité bylo vzájemné setkání a příjemně strávený čas.