Svátek má Simona
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Hostíme na sv. Hostýně setkání české a slovenské Charity

charitaVe dnech 3. a 4. října 2011 se na Hostýně uskuteční společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity. Toto společné setkání se uskuteční po šestnácti letech a hostit bude na tomto známém poutním místě Arcidiecézní charita Olomouc.

Na programu společného jednání prvního jednacího dne bude představení činnosti všech arcidiecézních a diecézních Charit v České i Slovenské republice, specifik jejich práce, organizace a řízení. Pak budou Rady projednávat společná témata spolupráce v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, v oblasti společných sociálních a zdravotnických projektů.

Prezidenti si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti etiky sociální práce a zkušenosti se zaváděním kodexu pracovníka Charity do praxe.

Večer účastníky čeká společná mše svatá, kterou budou sloužit všichni diecézní i celorepublikoví prezidenti obou národních Charit.

Druhý jednací den bude věnován oddělenému jednání obou Rad s vlastním programem.

Naposledy se obě Rady setkaly v roce 1995 ve Starém Smokovci pod Vysokými Tatrami. Ředitel Charity ČR Oldřich Haičman k připravenému setkání řekl: „Věříme, že se společné zasedání obou Rad vydaří a že budou obnoveny a navázány nejen pracovní, ale i přátelské kontakty.“

Radu Charity Česká republika tvoří osm ředitelů a osm prezidentů arcidiecézních a diecézních Charit, ředitel a prezident Charity ČR a dva ředitelé České katolické charity a Řeckokatolické charity. Radu Slovenské katolické charity tvoří osm ředitelů arcidiecézních a diecézních Charit, generální sekretář a prezident SKCH a dva ředitelé Řeckokatolických charit.

Charita Česká republika i Slovenská katolická Charita jsou sdruženy v mezinárodní Caritas Europa a Caritas Internationalis. V minulých letech obě Charity spolupracovaly zejména na poli humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, realizovaly společné projekty po Tsunami v Indonésii a po zemětřesení na Haiti, vypomáhaly si i při rozsáhlých povodních v Čechách, na Moravě i na východním Slovensku.