Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Provoz webových stránek Tyflonet.cz zahájen!

TyfloCentrum Olomouc o.p.s. zahajuje oficiální provoz webových stránek Tyflonet na adrese www.tyflonet.cz. Stránky budou sloužit jako informační portál a rozcestník shromažďující nejen informace pro osoby se zrakovým postižením, ale také informace pro širokou veřejnost zajímající se o problematiku zrakového postižení.

Tyto webové stránky jsou navrženy a přizpůsobeny tak, aby se v nich návštěvník dobře orientoval při použití zvětšovacích programů, ale především aby byly co nejvíce kompatibilní s hlasovými odečítači, a tak byly snadno přístupné i zcela nevidomým uživatelům.

Internetové stránky, které by nabízely specifické informace z široké oblasti vzdělávání, péče a sociálních i dalších služeb pro osoby se zrakovým hendikepem po celá léta chyběly. Díky evropskému projektu se nám podařilo tento dlouho zamýšlený záměr uskutečnit.“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc, Jan Příborský.

Tyflonet.cz  je rozdělen do přehledných informačních sekcí:
- sociální služby
- vzdělávání
- kompenzační pomůcky
- specializované zdravotnictví
- informační zdroje- volnočasové aktivity.
Každá sekce je jasně strukturovaná a obsahuje co největší množství informací, adres a odkazů z oblasti problematiky zrakového postižení.

Uživatelé mohou také využívat diskusního fóra a zasílat svoje příspěvky, náměty a připomínky. Mohou si taktéž nastavit automatické zasílání novinek do své e-mailové schránky nebo si nastavit RSS informační kanál.

Na realizaci webových stránek se velkou měrou podíleli klienti tréninkového zaměstnávání TyfloCentra Olomouc o.p.s. pod vedením střediska Mgr. Jany Blümlové.
Tato aktivita je součástí právě realizovaného projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v olomouckém kraji“. Projekt je financován z evropského sociálního fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

K  návštěvě nového informačního portálu vás srdečně zve TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.