Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nový internetový projekt Fairlook

FairlookChtěli bychom Vás informovat o novém unikátním internetovém projektu Fairlook, jehož cílem je propojit neziskovou a komerční sféru.

Co projekt Fairlook přináší Vaší neziskové organizaci?


-          internetovou prezentaci Vaší organizace
-          zefektivnění komunikace
-          nástroj pro dlouhodobé financování Vaší organizace – pomoc v oblasti Fundraisingu
→ to vše zcela bezplatně

Proč se do projektu Fairlook zapojit?

Práce neziskových organizací je v dnešním světě velmi podstatná, je ale třeba aby o tom byla informována i veřejnost a mohla tak tyto aktivity dostatečně ocenit. Internet v současnosti představuje nejvýznamnější médium při hledání informací, a z tohoto důvodu je důležité, aby měla svou internetovou prezentaci i Vaše nezisková organizace.

Pro chod jakékoliv organizace, firmy, subjektu je samozřejmě podstatná i finanční stránka věci. Proto Vám nabízíme i pomoc v oblasti Fundraisingu - při praktickém oslovování potencionálního dárců. Máte-li již v současnosti spolehlivé dárce, kteří přispívají na chod organizace, můžete projekt Fairlook využít jako formu poděkování.

Projekt Fairlook nabízí mnoho možností. Využijte potenciál, který může velkou měrou pomoci Vaší organizaci.

Mgr. Lucie Řepková
Vedoucí projektu, Fairlook s.r.o.

Popis projektu ke stažení ZDE