Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Seminář „Řízení neziskové organizace“

seminar-o-rizeni-NOOLiVy o.s. ve spolupráci s UNO realizovaly 17. března 2011 seminář o řízení neziskové organizace, který byl určen manažerkám mateřských a rodinných center.

Seminář vedla zkušená lektorka z Prahy Mgr. Jolana Turnerová. V první části semináře prezentovala aktuální situaci a změny, které se chystají v legislativě neziskových organizací  -  jak by měla fungovat občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti (definice, povinnosti, rozdíly, výhody a nevýhody obou typů právních forem).

V druhé části semináře se zaměřila na strukturu o.p.s., úlohu a odpovědnost jejich orgánů, a očekávané nové formy neziskových organizací. Dotkla se i témat fundraisingu, PR a strategického plánování. Účastnici semináře ocenili nové a aktuální informace předané srozumitelně a přehledně. Díky zájmu účastníků plánujeme další seminář na podzim - tentokrát na téma Strategické plánování v NNO.

Fotografie z akce ZDE