Svátek má Ladislav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na výroční shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska, z.s.

Výbor MSL 2017Muzejní společnost Litovelska, z.s. pořádá v úterý 6. února 2018 shromáždění členů, které se bude konat ve výstavních sálech Muzea Litovel. Program začíná prezencí v 16.50, od 17 hodin přednese člen Muzejní společnosti Ing. Zdenek Braný Vzpomínku na litovelský cukrovar. Po krátké přestávce bude zahájeno výroční shromáždění členů MSL (zpráva o činnosti v roce 2017 včetně obrazové prezentace, zpráva o hospodaření v roce 2017, zpráva revizní komise za rok 2017, plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018, diskuse). Předpokládané ukončení akce krátce po 19. hodině. Během prezence, příp. přestávky je možno zaplatit členské příspěvky na rok 2018 ve výši Kč 100,-, studenti 50,- Kč. Členové, kteří jsou k datu schůze starší 80 let, jsou zproštěni povinnosti platit členské příspěvky. Srdečně zve Výbor MSL.