Svátek má Adolf
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice Olomouc v posledních dvou měsících roku 2017 a úspěšné akce uplynulého roku

Slunečnice Účastnice bowlingového turnajeRok 2017 nám uběhl jako voda a ještě rychleji jeho poslední dva měsíce. Listopadové a prosincové počasí nebylo nám, členkám Onko klubu Slunečnice, překážkou pro zapojení do pohybových aktivit. Navštěvovaly jsme pravidelná čtvrteční cvičení při hudbě s Hankou a Janou v tělocvičně FTK UP, úterní jógu s Kájou v Centru Vitality. Jednou za 14 dnů jsme se rovněž s Hankou a Janou ponořily při akva aerobiku do vody v bazénu ZŠ Dr. Nedvěda.

Dne 5. prosince se konal v Best Sportcentru další přátelský bowlingový turnaj pro seniory. Reprezentovala nás opět dvě družstva. Zdena, Darja a Milada skončily na šestém, Věra, Svatka a Boženka na dvanáctém místě.

Slunečnice Členská schůzeV listopadu a prosinci proběhly členské schůze. Součástí listopadové byl tzv. babinec – posezení s občerstvením, které jsme si samy připravily. Předvánoční s večeří se konala tradičně v restauraci Senimo. Individuálně jsme se zapojily i do akcí pro seniory v Baluo centru FTK UP zajištěných Magistrátem. Byly zahájeny již v říjnu a pokračovaly až do 28. listopadu. Dle zájmu jsme vyjely i na nejrůznější místa v našem kraji v rámci seniorského cestování.
Rok 2017 jsme zakončily předsilvestrovskými posezeními u naší předsedkyně Zdeny.
Trošku předběhnu a nepočkám na zprávu výboru, kterou předloží na schůzi v lednu 2018. Dle názorů našich členek je možné vytipovat úspěšné akce a aktivity roku 2017. Rozhodně mezi ně patří zapojení do Kytičkového dne i všechna pravidelná cvičení a úspěšné zapojení našich „reprezentantek“ do soutěží pro seniory, jako pravidelného turnaje v bowlingu.
Slunečnice Branný závodNelze opomenout úspěšnou účast na Sportovním dnu pro seniory pořádaný magistrátem ve Smetanových sadech dne 14. září a druhé místo v branném závodě pro seniory, organizovaném Městskou policií 27. září na Svatém Kopečku.
Členky byly spokojené s příjemně a účelně strávenými dny na červnové rekondici v hotelu Petr Bezruč v Beskydech a říjnové v Lázních Poděbrady, s relaxací v Lázních Slatinice i s návštěvami jeskyně Solana.
Vydařily se i oba zájezdy, v červnu na Dolní Moravu a do Loštic, v září do Valašského Meziříčí. Neopomínaly jsme ani návštěvy divadla, výstav,…
Daří se tak plnit základní cíl činnosti Onko klubu Slunečnice Olomouc: „vytvářet podmínky pro kulturní, tělovýchovné, turistické, relaxační vyžití i vzdělávání svých členek a tím je zapojovat do plnohodnotného života společnosti“.
Slunečnice PF 2018Poděkování za podporu a vytváření podmínek pro plnění tohoto cíle i širokou nabídku akcí pro seniory patří Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Krajské radě seniorů i Magistrátu města Olomouce a jeho odboru sociálních služeb. Jim i spřáteleným organizacím, podporovatelům, Lize proti rakovině, Arcus–onko centru z. s., redakcím časopisů a novin, které se zabývají resp. věnují pozornost problematice seniorů i pacientských organizací,… atd., a jejich pracovníkům přejeme především hodně zdraví, úspěchů a pohody v roce 2018.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc