Svátek má Adolf
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Studie se zabývá aktuální úrovní vedení a řízení českého neziskového sektoru

studienno2017Hned zkraje nového roku vyšla Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR za rok 2017. Tento rok slaví průzkum již deset let, během kterých prošel přirozeným vývojem. Malý dotazník, který se soustředil pouze na práci s lidmi, se postupně začal rozšiřovat do dalších oblastí managementu jako strategie, financování a public relations až do současné podoby, která zahrnuje marketing a evaluaci. Poslední tři roky má již formu Studie, zabývající se všemi oblastmi vedení a řízení NNO, která je citována v odborné literatuře.

Rádi bychom poděkovali našim partnerům, kteří s námi věrně kráčeli po dobu konání průzkumu, a to jak z řad krajských úřadů, tak i střešních organizací. Konkrétně jsou to Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, dále Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, Koalice nevládek Pardubicka, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje a Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina. Je nám ctí, že jsme měli možnost spolupracovat s nezávislými experty, kteří našim interpretacím dodávali další úhel pohledů v podobě komentářů. V neposlední řadě patří poděkování i realizačnímu týmu, který průzkum prováděl, vyhodnocoval a interpretoval.

Se závěry Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR za rok 2017 se můžete seznámit na tomto odkazu.

Závěrem je třeba konstatovat, že průzkum v současné podobě splnil svůj účel, avšak je poplatný době vzniku. Pro následující dekádu proto připravujeme kompletně přepracovaný průzkum s odlišnou strukturou.

Za realizační tým SANEK Ponte Andrea Štolfová a Petr Konečný

SANEK Ponte z. s. Profesionální management pro neziskové a příspěvkové organizace.

Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sanekponte.cz