Svátek má Adolf
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice Olomouc v září a říjnu 2017

2. Branný závod seniorů na Sv. Kopečku - naše úspěšné členkyPrázdninové měsíce uběhly rychle nejen dětem, ale i nám, členkám Onko klubu Slunečnice. Individuálně jsme se setkávaly i v červenci a srpnu. Některé z nás trávily společně i dovolené v Chorvatsku nebo Itálii. Naše akce jsme zahájily v polovině září. A čím jiným než tělovýchovnými aktivitami – cvičením s Hankou a Janou v tělocvičně FTK UP, jógou s Kájou v Centru Vitality a plaváním v bazénu ZŠ Dr. Nedvěda. Nemohu opomenout úspěšné vystoupení našich „reprezentantek“ na sportovních soutěžích konaných v měsících září a říjnu.

Dne 14. září pořádal Magistrát města Olomouce Sportovní den pro seniory. Nechyběly ani naše členky. Vyzkoušely si jízdu na elektrickém kole, chůzi s holemi, zacvičily jógu… Poté začal závod. A družstvo, které tvořily Darja, Milada a Zdenka, získalo ocenění za sportovní i vědomostní část závodu.

Jen o pět dnů později se v Best sportcentru uskutečnil další přátelský turnaj pro seniory. Tentokrát naše barvy hájila dvě družstva. Jedno se umístilo na čtvrtém, druhé na desátém místě. Největší úspěch slavila Milada. Obsadila první místo v jednotlivcích.

1. Sportovní den seniorů - naše děvčata s primátorem A. Staňkem a jeho náměstkem L. ŠnevajsemNa Svatém Kopečku zorganizovala 27. září Městská policie Olomouc čtvrtý ročník branného závodu pro seniory. Záštitu převzal primátor města Olomouce Antonín Staněk. A byly to opět Darja, Milada a Zdenka, kdo nás zastupoval. Stejně jako ostatní absolvovaly cca 3,5 km dlouhou trať. Na stanovištích odpověděly na záludné otázky z nejrůznějších oborů. A našim děvčatům „třikrát hurá“. Vždyť z osmnácti zúčastněných jim patří krásné druhé místo.

Snad uvedené sportovní úspěchy budou motivovat další z nás k zapojení se do obdobných akcí v budoucnu. V září resp. říjnu se konaly i dvě významné akce, které připravil výbor našeho Onko klubu.

4. Valašské Meziříčí  - prohlídka expozicí v zámku KinskýchDne 22. září to byl výlet do Valašského Meziříčí. V Muzeu Valašska v zámku Kinských jsme obdivovaly osvětlovací sklo, gobelíny, zámecké místnosti… Velkým zážitkem pro nás byla exkurze do Moravské gobelínové manufaktury. V ní se již více než sto let věnují ručnímu tkaní gobelínů, koberců a uměleckých tapiserií. S šedesátiletou tradicí odborně restaurují i historické textilie. Zachránili zde krásu i dvou velkých olomouckých gobelínů ze 17. století: Útěk do Egypta a Odpočinek na útěku do Egypta. Jejich obnova trvala celých sedm let. Jsou umístěny v pracovně olomouckého arcibiskupa. Dle pracovnice vedení manufaktury budou příležitostně vystavovány pro veřejnost. Odpočinek na útěku do Egypta byl představen na monumentální výstavě Olomoucké baroko, konané od listopadu 2010 do dubna 2011. Některé z nás individuálně navštívily i expozici Salvadora Dalího v zámku Žerotínů. Zájezd jsme zakončily v Cyrilově pekařství, ve kterém jsme ochutnaly i zakoupily domů tradiční valašské frgály.

6. Rekondice v Poděbradech - Jiří z Poděbrad a MyVe dnech 2. až 6. října se dvacet čtyři našich členek zúčastnilo podzimní rekondice v lázních Poděbrady. Ubytovány jsme byly v nově zrekonstruovaném lázeňském hotelu Bellevue Tlapák, který stojí přímo na lázeňské kolonádě. Každé ráno jsme zahájily rozcvičkou i odpoledne si hodinku znovu zacvičily s naší Kájou. Během dne jsme absolvovaly léčebné procedury – koupele, masáže a parafínové zábaly na ruce. Ve volném čase jsme si vyšly do parku a k lázeňským pramenům. Prohlédly jsme si také pamětihodnosti města např. zámek s expozicí věnované Jiřímu z Poděbrad, v budově Centrálních lázní výstavu k historii lázeňství v Poděbradech. Shlédly jsme divadelní představení v podání pražských herců, projely se lodí po Labi a zašly i na kávičku. Jen nerady jsme se s lázněmi loučily. Bylo to velmi příjemně a účelně strávených pět dnů. Poděkování v této souvislosti patří Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který nám přispěl dotací na léčebný program.

8. O přestávce baletu QueensA na závěr stručně. Součástí zářijové schůze byl malý bleší trh, říjnové relaxační techniky se studentkami 4. a 5. ročníku psychologie na Filozofické fakultě UP. Nezapomněly jsme ani na kulturu. Dne 9. října jsme navštívily představení Perly panny Serafínky, které v rámci Mezinárodního dne seniorů zajistil Magistrát města Olomouce, a jen o den později balet Queen s Ivo Jamborem v hlavní roli.

Září a říjen patří tradičně mezi měsíce s největším množstvím akcí našeho Onko klubu Slunečnice. V letošním roce k tomu přispěl i Magistrát města Olomouce širokou nabídkou aktivit. O tom, že v této oblasti pracuje dobře, svědčí druhé místo v soutěži Obec přátelská seniorům. A za to patří Magistrátu a jeho sociálnímu odboru dík i od členek našeho klubu.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc