Svátek má Ljuba
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nominujte dobrovolníky na ocenění Křesadlo v Olomouckém kraji

kresadlo 2017Koncem září se již posedmé rozběhly nominace na udělení cen Křesadlo pro výjimečné dobrovolníky z Olomouckého kraje. Oceňování v našem regionu zajišťuje společnost Maltézská pomoc, o. p. s. ve spolupráci s naší Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a národním dobrovolnickým centrem Hestia. Na stránce www.kresadlo-ok.cz máte možnost stáhnout si nominační formulář a následně zaslat pořadatelům ankety svůj tip na dobrovolníka roku 2017 za Olomoucký kraj. Na výběr máte ze sedmi kategorií, kam můžete svého favorita zařadit.

 ·  sociální služby                                               ·  spolková činnost 

 ·  ekologické aktivity                                          ·  zdravotní oblast

 ·  humanitární pomoc, rozvojové projekty         · dobrovolní hasiči

 ·  děti, mládež, volnočasové aktivity                   

Své nominace můžete zasílat až do 27. října na přiloženém formuláři, a to v elektronické podobě na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a současně i v tištěné podobě s podpisem nominujícího/zástupce nominující organizace na adresu: Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, 779 00 Olomouc. Obálku označte zřetelně "Křesadlo 2017". POZOR - Nominace zaslané pouze elektronicky a nominace bez podpisu nominujícího nebudou dále hodnoceny.

Co bude dál? Nominace došlé v termínu posoudí hodnoticí komise a ti z navržených, kteří budou vybráni, slavnostně převezmou ocenění během jednoho z vánočních koncertů v Olomouci. A jak to vypadalo loni? 

Bližší informace rád podá koordinátor ocenění Křesadlo v Olomouckém kraji, pan Karel Čapka, Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel.: 605 228 161.