Svátek má Drahomíra
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu zve na Společenský večírek

Alfa handicapAlfa handicap Přerov - Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu z.s. srdečně zve na svůj Společenský večírek, který se bude konat dne 22. dubna 2017 v Městském domě v Přerově od 16 do 21 hodin. K tanci i poslechu bude hrát známá skupina Kornet. Jsou zajištěna pestrá vystoupení a je také připravena bohatá tombola (další příspěvky jsou vítány). Vstupné v předprodeji 150, na místě 170 korun.

Alfa handicap Přerov – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu bylo zaregistrováno v září 2002 jako občanské sdružení, poskytující volnočasové služby osobám se zdravotním postižením bez rozdílu vady a věku. Se svými místními organizacemi v Hranicích, Lipníku, Kojetíně, Stříteži a v Přerově organizovala pro Bechtěreviky, diabetiky a vozíčkáře různé zájezdy, setkání, kulturní akce i poradenství a metodickou pomoc. 

Od 1. 5. 2011 byla zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní asistence v přerovském regionu. Dne 17. 12. 2015 byla organizace v rámci transformace zaregistrovaná jako zapsaný spolek. S tím souvisela další změna stanov. V Kojetíně, Lipníku nad Bečvou a v Přerově nyní působí pobočné spolky organizace, které organizují volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením bez rozdílu vady i pro jejich přátele a známé.

V současnosti spolek poskytuje registrované služby osobní asistence v přerovském regionu a základní sociální poradenství. Jako fakultativní činnost provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s ostatními organizacemi připravuje a organizuje kulturní, sportovní a společenské akce jako Alfaolympiády, setkání zdravotně postižených, společenské večery a jiné. V sídle organizace poskytuje odborné poradenství proškolený konzultant NIPI ČR o.p.s. v oblasti bezbariérových úprav a posuzování staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.