Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

MAS Moravská cesta vyhlašuje výzvu Programu rozvoje venkova

MAS Moravská cestaMAS Moravská cesta vyhlásila pro místní žadatele výzvu Programu rozvoje venkova, které podpoří následující oblasti: Investice do rostlinné a živočišné výroby, Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb, Podpora investic do lesnických technologií a Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. 

Výzva vychází ze Strategie komunitní vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt dopředô a necófnem”, která byla předložena jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro místní rozvoj k hodnocení, po úpravách a doplnění byla schválena dne 1. 11. 2016. Stala se 11. podpořenou strategií v celé České republice.

Program rozvoje venkova bude nabízet k realizaci aktivity, které se budou věnovat investicím do rostlinné a živočišné výroby (alokace 1 063 260 Kč) a podpoře zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (alokace 708 840 Kč). Podpořeny budou i činnosti v oblasti oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb (alokace 3 810 015 Kč). PRV je zaměřeno i na podporu aktivit v oblasti lesnictví. MAS Moravská cesta podpoří projekty spadající do oblasti podpory lesnických technologií a zpracování lesnických produktů (alokace 318 978 Kč) a také ochranu melioračních a zpevňujících dřevin – oplocenky (alokace 265 815 Kč).

Výzva je vyhlášena od 19. 12. 2016 a příjem žádostí bude probíhat v termínu 2. 3. 2017 od 8:00 hod – 17. 3. 2017 do 12:00 hod.

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné na této adrese: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/