Svátek má Jan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nadace rozvoje občanské společnosti zve na seminář Inkluzivní vzdělávání

NROS logoNadace rozvoje občanské společnosti zve na seminář Inkluzivní vzdělávání vedený PhDr. Lenkou Felcmanovou, Ph.D., místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Seminář se uskuteční 26. září 2016 od 9:30 do 16:30 hodin ve Vzdělávacím středisku NROS Václavka (Na Václavce 1135/9, Praha 5. Na programu semináře budou témata:

- Nový systém podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami platný od 1. 9. 2016 – legislativní změny a jejich dopad do praxe

- Zjišťování míry potřeby podpory při vzdělávání u žáků s překážkami v učení z důvodu zdravotního postižení a sociálního znevýhodně

- Vybrané metody inkluzivní pedagogiky (formativní hodnocení, diferenciace cílů kurikula)

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, projektové manažery/manažerky, je otevřen i dalším zájemcům o témata rovných příležitostí ve vzdělávání a podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet míst na tento seminář je omezen, cena semináře: 1 250,- Kč pro NNO / 1 350,- Kč pro ostatní. V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení teplými a studenými nápoji. Při registraci více účastníků z jedné organizace na seminář sleva 10 % z konečné částky. Středisko nemá bezbariérový přístup. Přihláška ke stažení zde.