Svátek má Nora
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Navrhněte Osobnost neziskového sektoru roku 2016

ANNO logo1Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, se kterou Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje úzce spolupracuje, vyhlásila výzvu k nominování kandidátů za neziskovky z Olomouckého kraje na ocenění Osobnost neziskového sektoru. Pravidla soutěže, tj. profil ideálního kandidáta, zveřejňujeme níže. Formuláře k nominaci najdete v příloze ke stažení. Za Olomoucký kraj může UNO OK zaslat nominace až tří kandidátů, na rozdíl od známého ocenění Křesadlo není omezeno, že by kandidáti museli být jen dobrovolníci, může jít tedy i o zaměstnance neziskovky. S ohledem na krátký termín, který vyhlašovatelé stanovili, prosíme o dodání podkladů do 24. srpna včetně na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo poštou na adresu Mgr. Marcela Vystrčilová, Bezejmená 140, 783 75 Dub nad Moravou. Z navržených kandidátů předsednictvo UNO OK vybere tři a pošle do celostátního výběru.

Osobnost neziskového sektoru 2016

Pravidla akce Osobnost neziskového sektoru byla nastavena Asociací nestátních neziskových organizací České republiky a schválena jejím Výkonným výboremNominovaní kandidáti/kandidátky se svým podpisem formuláře Souhlas se zpracováním osobních údajů zavazují, že se s pravidly seznámili a budou se jimi řídit.

Pravidla akce Osobnost neziskového sektoru ČR:

 • Vyhlašovatelem akce je Asociace nestátních neziskových organizací ČR. Organizační zajištění probíhá ve spolupráci s Krajskými asociacemi  NNO (členskými i nečlenskými)

 • Rok 2016 je prvním, tedy pilotním ročníkem.

 • Cílem akce je ocenění významných osobností, které napomáhají k rozvoji neziskového sektoru a které přispívají k budování silné občanské společnosti. Osobnost neziskového sektoru má tedy ambici ocenit ty, kteří věnují nejen své znalosti a schopnosti práci v NNO a kteří mají i osobnostní předpoklady pro práci s klienty nebok rozvoji neziskového sektoru obecně.

 • Kritériem pro nominaci kandidáta/kandidátky je nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup v každodenní praxi nebo dlouhodobá, mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce

 • Nominovaný kandidát/kandidátka prokazatelně pracují ve svém oboru minimálně 5 let

 • Nominovaný kandidát/kandidátka je zaměstnán u nestátní neziskové organizace s místem výkonu práce v České republice

 • Nominovaný kandidát se nemůže přihlásit sám – musí být nominován krajskou asociací NNO

 • Nominovaný kandidát/kandidátka musí svůj souhlas s nominací stvrdit vlastnoručním podpisem přihlášky.

 • Za každý kraj je možné nominovat do celorepublikové akce Osobnost neziskového sektoru 3 kandidáty/kandidátky. Výjimkou je Společná asociace NNO pro Prahu a Středočeský kraj, která má právo nominovat samostatně za oba kraje.  Za předpokladu, že se zúčastní soutěže všechny existující krajské asociace, bude maximálně 36 přihlášených kandidátů z ČR, ze kterých bude nezávislou porotou vybráno 10 osobností neziskového sektoru.

 • Způsob bodování: každý ze sedmi hodnotitelů vybere 10 kandidátů, kterým přidělí pořadí 1 - 10 podle vlastního posouzení kvality a přínosů těchto kandidátů na základě odevzdaných materiálů. Hodnotitel bude body přidělovat způsobem, že každé bodové hodnocení musí použít právě jednou. Na konci hodnocení sečte Asociace NNO ČR každému kandidátovi celkové body od všech hodnotitelů a na základě absolutního počtu získaných bodů se vyhodnotí 1. až 6. místo.

 • Uzávěrka pro nominaci kandidátů/kandidátek z jednotlivých krajů do celorepublikové akce je do 20. srpna 2016, do 22:00 hodin.

 • Kompletní přihláška obsahuje:

 1. úplně a pravdivě vyplněný formulář Přihláška,

 2. úplně a pravdivě vyplněný formulář Profesní životopis

 3. vlastnoručně podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 • Hodnotící komise si může od nominovaných kandidátů/kandidátek vyžádat doplňující informace pro kvalitnější hodnocení.

 • Cena veřejnosti (o udělení rozhodneme podle ohlasu veřejnosti)

 • Od 1. 9. 2016 do 1. 10. 2016 proběhne na FB profilu a webových stránkách veřejné hlasování, při kterém jednotlivci mohou hlasovat pro nominované kandidáty/kandidátky. Nominovaný kandidát/kandidátka s největším počtem hlasů získá Ocenění veřejnosti..  

 • Při sběru a zveřejňování dat se budeme řídit zák. č.  101/2000 Sb.

 • Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní ročník, vyhrazuje si Asociace NNO právo na drobnou úpravu pravidel této akce, zejména v souvislosti s  počtem zúčastněných krajských asociací.

 • Potřebné dokumenty ke stažení: Přihláška kandidátaProfesní životopis kandidátaSouhlas se zpracováním osobních údajů