Svátek má Čeněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice Olomouc a Český den proti rakovině 2016

onko slunečniceÚčast na celonárodní sbírce Českého dne proti rakovině je jednou z významných činností našeho Onko klubu Slunečnice od jeho založení před 15 lety. Nebylo tomu jinak ani při letošním jubilejním 20. ročníku sbírky, jejímž symbolem je žlutý kvítek měsíčku lékařského. Prodejem kytiček získává Liga proti rakovině prostředky na plnění svého poslání, tj. boj proti rakovině, především na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. A při naplňování cílů sbírky nemohou chybět ani členky našeho klubu, které samy prodělaly onkologické onemocnění prsu. Na účast se náš klub připravoval již od března. Na základě možností členek byl stanoven počet kytiček, které by klub měl nabízet k zakoupení. Po jejich obdržení byly předány členkám a očekávaly jsme letošní den „D“, kterým byl 11. květen.

 

I na letošní jubilejní „kytičkový den“, stejně jako na ten loňský, se u nás v Olomouci usmívalo sluníčko. A naše členky včetně pětaosmdesátileté Drahušky a čtyřiaosmdesátileté Elišky obdobně jako řada jiných dobrovolníků vyrazily do rozkvetlých ulic nejen Olomouce, ale i Šternberka, Slatinic i dalších obcí, odkud pocházejí. Zamířily do úřadů, podniků, škol… Nabídly kytičky i svým příbuzným a přátelům.

Děti a paní učitelky z MŠ Čapka Choda v OlomouciTradicí se již stala spolupráce klubu s olomouckými mateřskými školami Wolkerova, Čapka Choda a Helsinská. I letos rodiče zakoupili kytičky pro všechny dětí z těchto tří předškolních zařízení. Nově se nám podařilo zapojit do sbírky klienty Domu seniorů v Tovačově, který navštívila s nabídkou kytiček jedna naše členka.

Výsledky se dostavily. Stejně jako loni klub objednal náš klub 3500 a obdržel 3850 kytiček. Prodány byly všechny. Dokonce na některé z nás kytička nezbyla a pro sebe si je zakoupily od jiných dobrovolníků. Výtěžek, kterým klub přispěl na celonárodní sbírku, činil 82577 Kč, tj. o 4425 Kč více než v minulém roce. A průměr na kytičku? Byl 21,45 Kč. Klub hodnocení účasti na celonárodní sbírce Českého dne proti rakovině neprovedl, ale určitě ji můžeme považovat za úspěšnou.

[Onko klub Slunečnice Olomouc, Věra Kratochvílová]