Svátek má Ljuba
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Partnerská nabídka: rozvojová spolupráce

ok4eu-v-czOK4EU - Zastoupení Olomouckého kraje při EU předkládá partnerskou nabídku rozvojové agentury ze španělského regionu Extramadura. Agentura hledá partnery pro podání projektové žádosti do výzvy s názvem „Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách rozvoje a podpory rozvojového vzdělávání v Evropské unii“. 

 

 

Hlavním cílem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o politikách rozvoje a spolupráce. Konkrétním cílem této výzvy k předkládání návrhů je poskytnout podporu a prosazovat kvalitní rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí mezi evropskou veřejností. Navržené projekty musí podporovat rostoucí povědomí a kritické chápání role, odpovědnosti a životního stylu veřejnosti ve vztahu k vzájemně propojenému světu. To by mělo motivovat jejich zapojení do lokálních a globálních akcí na podporu sociálních, ekonomických a environmentálních dimenzí udržitelného rozvoje. Podrobnější popis agentury a zmíněné výzvy v příloze.

V případě, že budete mít o spolupráci s touto agenturou zájem, neváhejte kontaktovat kancelář OK4EU - Zastoupení Olomouckého kraje při EU.