Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Evropské dotace půjdou na profesionalizaci a budování kapacit neziskovek

ESF logo s textem RGB czV rámci nového Operačního programu zaměstnanost (OPZ) věnujte pozornost prioritní ose 3, ve které se na začátku srpna 2015 objeví výzva s názvem Budování kapacit a profesionalizace NNO. Podmínkou pro podání žádosti bude vstupní procesní analýza organizace. Do této výzvy se mají možnost zapojit NNO z celé České republiky včetně Prahy.

Podmínky, které musí NNO v žádosti splnit, jsou: dvouletá historie, aktualizovaný web, veřejné výroční zprávy a vypracovaná procesní analýza s odbornými doporučeními dalšího růstu.

Co znamená mít vypracovanou procesní analýzu?

Procesní analýza je novinkou, která převrací klasické psaní projektových žádostí a je jejich nutnou součástí. Organizace si na základě nezávislého odborného posouzení, tedy doporučení plynoucí z procesní analýzy, definují  silné a slabé stránky a navrhnou odpovídající způsoby řešení. Pro projekt je platná procesní analýza pouze z roku 2015.

V jakých oblastech mohou NNO budovat svou kapacitu? 

Peníze je možné žádat na oblasti, které prošly zmíněnou analýzou, a to:

  • strategie organizace, poslání
  • financování, fundraising
  • lidské zdroje
  • marketing, PR
  • kvalita produktů a služeb

Na základě doporučení vycházející z procesní analýzy je možné čerpat finance na jednu či na všechny výše zmíněné oblasti. Forma růstu nemusí být jen pomocí školení, ale i koučinku, mentoringu nebo i výjezdu na zahraniční stáž.

Jaké jsou očekávané výstupy na konci projektu?

Jeden z požadovaných výstupů projektu bude sebeevaluace organizace, která zhodnotí, jak organizace dosáhla svých cílů a eliminovala své slabé stránky.

Kde najdete aktuální informace o výzvě? 

  • informace jsou průběžně zveřejňovány na www.esfcr.cz
  • své konkrétní dotazy můžete zasílat na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • můžete se nechat zařadit do mailing listu aktualit na emailu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj: SANEK Ponte, o. s.

sanek-ponte-big