Svátek má Vladislav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Bulletin 2011/1

Vážení čtenáři,

první rozšířené vydání bulletinu OKNO v roce 2011 začíná úvodníkem, který před sněmem UNO pro NNO napsal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. Tento bulletin je víceméně sněmovní, kromě kompletního programu na první straně, obsahuje statut UNO, jednací a volební řád, zprávy z jednotlivých sekcí, zprávy z výborů a komisí od zástupců NNO v orgánech kraje, na straně 6 náplň práce pomocníka neziskovek na Jesenicku V.Sokolové a také informaci o připravovaných seminářích a o novinkách v knihovně UNO. Na zprávy ze sekcí navazují články o aktivitách hasičů při povodni v Kojetíně, poznámky k přednášce o dnešním Íránu a výstavě Jak se žije v mateřských centrech.

Z pozvánek je na straně 3 přehled akcí RC Heřmánek a pozvánka na koncert do NF OKNO, kde se budou zpívat písničky J. Nohavici.

Představení NNO se týká tentokráte projektů Agentury rozvojové a humanitární pomoci ARPOK a O.s. Dispečerky.

Strana 11 je věnována Evropskému dobrovolnictví v roce 2011 s informacemi na online webu www.dobrovolnik.cz.

Na straně 7 a 9 jsou umístěny reklamní letáky. Takto můžete v bulletinu prezentovat i váš projekt.

Uzávěrka dalšího vydání je 10.února 2011. Na spolupráci v roce 2011 se těší Zdeněk Beil, odpovědný redaktor bull.OKNO